Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
   

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

— певний вид діяльності органів д-ви, що має викон. і розпорядчий характер. Полягає в організуючому впливі на сусп. відносини в екон., соці-ально-культур. і адм.-політ, сферах шляхом застосування держ.-владних повноважень. Д. у. властиві всі осн. ознаки виконавчої влади, яка і є відображенням поділу держ. влади на окр. гілки. Воно спрямоване на виконання законів та ін. нормат.-правових актів; пов'язане з використанням методів нормо-творчості й розпорядливості; має підзакон. характер, передбачає можливість суд. захисту гр-нами своїх прав і свобод у разі їх порушення органами та посадовими особами викон. влади. Разом з тим Д. у. здійснюється і за межами функціонування викон. влади — у внутріорг. діяльності органів ін. гілок держ. влади, на рівні держ. підприємств, установ і організацій. Тому термін «державне управління» змістом дещо ширший за поняття «виконавча влада». Зміст першого охоплює сукупність елементів, що становлять систему Д. у.: суб'єкти управління, гол. чин. органи виконавчої влади; об'єкти управління — сфери та галузі сусп. життя, на які спрямовано організуючий вплив д-ви; власне процес уп-равлін. впливу, тобто управлінська діяльність як вид сусп. відносин, де реалізуються різноманітні зв'язки і взаємодії між суб'єктами та об'єктами управління. Поширений термін «адміністративна система» найчастіше тлумачать як поєднання двох зазначених елементів — суб'єктів управління та управлін. діяльності. Домінуючим у правовому регулюванні Д. у. є адміністративне право, яке закріплює організацію, повноваження і порядок діяльності органів викон. влади, механізм функціонування державної служби, форми взаємовідносин цих органів з гр-нами та ін. суб'єктами адм. права, засоби забезпечення законності у Д. у. тощо.

Літ.: Бітяк Ю. П., Зуй В. В. Адм. право. (Заг. частина). X., 1996; Держ. управління: теорія і практика. К., 1998.

В. Б. Авер'янов.

 

Схожі за змістом слова та фрази