Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дисц-дім arrow ДИСЦИПЛІНА ПАРТІЙНА
   

ДИСЦИПЛІНА ПАРТІЙНА

- неухильне свідоме додержання комуністами й партійними орг-ціями принципів і норм, визначених Програмою і Статутом партії, здійснення політики партії, її рішень, вимог парт. моралі. Д. п.- неодмінна умова організованості й боєздатності КПРС та ін. марксистсько-ленінських партій. Вона випливає з принципу демократичного централізму, є єдиною, обов'язковою для всіх комуністів без будь-яких винятків, передбачає безумовну підпорядкованість меншості більшості, обов'язковість постанов вищих органів для нижчих. Осн. положення про дисципліну в пролет. партії розробили К. Маркс, Ф. Енгельс, В. І. Ленін. За ленінським визначенням, Д. п.- це "єдність дій, свобода обговорення і критики" (Повне зібр. тв., т. 14, с. 115). Д. п. не виключає , а передбачає критику і самокритику всередині партії, свідомість і добровільність підлеглості (див. Демократія внутріпартійна). Принципи Д. п. КПРС втілено в Статуті Комуністичної партії Радянського Союзу. Д. п. базується на спільності марксистсько-ленінського світогляду комуністів, на їхній ідейній згуртованості, високій активності, спрямована на зміцнення єдності партії. Партія притягає до відповідальності винних у порушенні Д. п. Істор. досвід КПРС, братніх марксистсько-ленінських партій свідчить, що залізна Д. п., суворе дотримання ленінських принципів парт. життя є неодмінною умовою успішного здійснення пролет. партією завдань боротьби за повалення влади капіталу, побудови соціалізму і комунізму.

В. Ф. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази