Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пох-прем arrow ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
   

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

— діяльність Комуністичної партії і Рад. держави, спрямована на формування у громадян СРСР соціалістичної правосвідомості і правової культури, розвиток їхньої соціально-правової активності, зміцнення соціалістичної законності; складова частина комуністичного виховання. Питанням П. в. присвячена постанова ЦК КПРС від 15.IX 1970 "Про заходи по поліпшенню правового виховання громадян". У постанові ЦК КПРС від 2.УПІ 1979 "Про поліпшення роботи по охороні правопорядку і посиленій боротьби з правопорушеннями" також звертається увага на поліпшення П. в. громадян. Важливе значення для заг. розвитку П. в. має Постанова ЦК КПРС від 26.IV 1979 "Про дальше поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи". Розрізняють такі цілі П. в.: пізнавальні (знання і розуміння правових норм, юрид. оцінка соціальних фактів тощо); емоційні (виховання почуттів справедливості, відповідальності, законності тощо): поведінкові (вибір правомірного варіанту поведінки, вироблення звички до додержання правових норм тощо). Засобами П. в. є друкована і усна правова пропаганда та правове навчання. Правова пропаганда здійснюється шляхом обнародування норм права, читання лекцій, видання юрид. л-ри, публікацій у періодичній пресі матеріалів з роз'ясненням законодавства, шляхом висвітлення діяльності правоохоронних органів, зокрема своєчасного вжиття ними заходів до запобігання правопорушенням, і громад. орг-цій, які здійснюють роботу по зміцненню соціалістичної законності, шляхом інформації про стан законності, проведення радіо- і телепередач з цих питань тощо. Правове навчання, крім підготовки юристів у юрид. навчальних закладах, включає вивчення основ Рад. д-ви і права у неюрид. вищих та середніх спец. навчальних закладах, у загальноосвітніх школах, профес.-тех. уч-щах, у навч. закладах по підвищенню кваліфікації фахівців різних галузей нар. г-ва тощо, а також у нар. ун-тах правових знань.

Літ.: Брежнєв Л. І. Ленінським курсом, т. 6. К., 1978; Вопросы идеологической работы КПСС. М., 1973; Організація правового виховання трудящих. К., 1974: Правосознание и правовое воспитание трудящихся в развитом социалистическом обществе. М., 1975; Личность и уважение к закону. Социологический аспект. М., 1979.

І. П. Бутко.

 

Схожі за змістом слова та фрази