Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
   

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

- система держ. і недерж. заходів, спрямованих на формування у гр-н належ, рівня правосвідомості й правової культури. Включає правову освіту населення, різні форми пропаганди права, прищеплення поваги до законів і свідомого їх виконання. Президент України 18.Х 2001 затвердив Національну програму правової освіти населення України. Вона передбачає створення необхід. умов для набуття широкими верствами населення прав, знань і навичок у їх застосуванні, закріплює осн. напрями правоосв. діяльності й першочерг. заходи щодо їх реалізації. Прав, освіта забезпечується розгалуж. мережею заг. та спеціалізованих навч.-виховних закладів різних форм власності, прав, інформуванням населення через ЗМІ та культур.-осв. установи тощо. Вона є обов'язковою в усіх дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних навч.-виховних, вищих навч. закладах, навч. закладах з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

З метою операт. вирішення питань координації та метод, забезпечення прав, освіти 1995 утв. Всеукраїнську міжвідомчу координац.-метод. раду з прав, освіти населення — постійно діючий дорадчий орган при М-ві юстиції України. Осн. завданнями ради відповідно до Положення про неї, затв. КМ України 29.V 1995 (зі змінами від 28.XII 2001), є: розробка пропозицій щодо координації діяльності центр, органів викон. влади з питань юрид. підготовки працівників цих органів, керівників і спеціалістів нар. г-ва, прав, навчання і виховання молоді, ін. категорій населення, а також взаємодія з громад, орг-ціями; надання метод, допомоги центр, органам викон. влади, виконкомам місц. рад, громад, орг-ціям у підвищенні правової свідомості й культури населення; розробка пропозицій (рекомендацій) щодо вдосконалення прав. навч.-виховної роботи; поширення досвіду з питань прав, освіти. Очолює раду голова — міністр юстиції.

У П. в. важливу роль відіграють ЗМІ. Відповідно до зак-ва про інформацію преса, радіо і телебачення мають систематично інформувати населення про нові законод. акти, діяльність органів законод., викон. та судової гілок влади, стан законності й правопорядку в країні. На досягнення цієї ж мети спрямоване видання наук.-популяр. юрид. л-ри — довідників і коментарів зак-ва, брошур тощо.

Літ.: Головченко В. В., Неліп П І., Неліп М. І. Прав, виховання учнів, молоді: питання методології та методики. К., 1993; Скакун О. Ф. Теорія д-ви і права. X., 2001.

О. В. Батанов, Т. П. Кудлай.

 

Схожі за змістом слова та фрази