Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пох-прем arrow ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
   

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

—державна форма впливу на суспільні відносини, що здійснюється за допомогою права та інших юридичних засобів. Має чітко виявлений класовий характер. В антагоністичному класовому суспільстві П. р. необхідне для закріплення і утвердження тих сусп. відносин, які забезпечують екон., політ. та ідеологічне панування експлуататорських класів. У соціалістичному суспільстві П. р., виражаючи інтереси і волю спочатку робітн. класу в союзі з селянством (у період диктатури пролетаріату), а потім— усього народу при провідній ролі робітн. класу (в період розвинутого соціалізму), забезпечує зміцнення і розвиток соціалістичного способу виробництва, виникнення на його основі й дальше вдосконалення всієї системи соціалістичних сусп. відносин, перетворення їх на комуністичні. За допомогою норм права Радянська загальнонародна держава встановлює межі правомірної поведінки учасників сусп. життя, їхні права та обов'язки, гарантії реалізації прав та обов'язків (див. Реалізація права), визначає заходи юрид. відповідальності за правопорушення та процесуальні основи застосування їх. Крім правових норм, до і П. р. належать правовідносини і акти реалізації суб'єктивних прав і юридичних обов'язків учасників сусп. відносин. За допомогою цих засобів норми права втілюються в життя, забезпечують урегульованість і порядок у суспільстві. На етапі зрілого соціалізму роль і значення П. р. як ефект. засобу втілення в життя завдань екон. і соціального розвитку країни постійно зростає.

Л. П. Юзьков.

 

Схожі за змістом слова та фрази