Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ
   

СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ

(від лат. stratum — настил, верства і facio — роблю) — бурж. соціологічне вчення, за яким суспільство поділяється на страти (верстви) залежно від окремих ознак (екон., нац., етнічних, реліг. та ін.) або сукупності їх. С. с. заперечує існування в капіталістичному суспільстві антагоністичних класів — буржуазії та пролетаріату; натомість пропонується поділяти суспільство на "вищі" й "нижчі" класи, еліту і масу; довільно виділяється кількість класів чи страт в одній і тій самій країні; довільно даються їм назви [напр., "середній клас" (див. "Середнього класу теорія"), "вищий нижчий клас", "нижчий вищий клас" тощо]. Більшість сучас. бурж. соціологів дотримується концепції "багатовимірної стратифікації", за якою класи і прошарки виділяються на основі багатьох критеріїв (прибуток, освіта, тип житла тощо). Підмінюючи класове розшарування суспільства, зумовлене відношенням людей до засобів виробництва, другорядними критеріями угруповання людей, бурж. соціологи тим самим намагаються замаскувати класову нерів ність і експлуатацію в бурж. суспільстві.

 

Схожі за змістом слова та фрази