Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow розр-росі arrow РОЛЬ СОЦІАЛЬНА
   

РОЛЬ СОЦІАЛЬНА

— нормативний зразок поведінки, який визначається певним становищем індивіда в суспільстві чи в соціальному мікросередовищі; поведінка, що реалізує ці норми. З категорією "Р. с." тісно пов'язані поняття статус соціальний, соціальна позиція тощо. В рольовому описанні суспільство чи будь-яка група соціальна можуть бути представлені у вигляді набору певних соціальних позицій (робітник, учений, солдат тощо), перебуваючи в яких, індивід повинен підкорятися "соціальному замовленню" чи "сподіванням" ін. індивідів, пов'язаних з даною позицією. Вимоги, сподівання, які пред'являються Р. с, формуються в сусп. свідомості під впливом загально-культур. норм, цінностей і традицій, конкретної сусп. системи, соціальної групи. Значення ролі як регулятора соціальної поведінки полягає в тому, що, приступаючи до виконання певних соціальних функцій, індивід, як правило, знає права й обов'язки, що відповідають його становищу, й санкції, які можуть бути застосовані внаслідок порушення їх. Поняття "роль соціальна" ввели в наук, обіг американські соціологи Р. Лінтон і Дж. Мід (див. Ролей теорія). Нині воно займає центр. місце в теоріях структурно-функціонального аналізу. При різноманітних тлумаченнях даного поняття ці теорії поєднує абсолютизація значення ролей в організації сусп. життя й формуванні індивід. свідомості. Марксистсько-ленінська соціологія при аналізі соціальної структури суспільства надає вирішального значення класовій структурі, щодо якої Р. с. виступають як похідні чи другорядні. В працях рад. соціологів і психологів досліджується діалектичний взаємозв'язок між Р. с. і свідомим, творчим виконанням особою соціальних функцій.

Н. В. Пангна.

 

Схожі за змістом слова та фрази