Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛЬНА ШКОЛА
   

СОЦІАЛЬНА ШКОЛА

В буржуазній політичній економії — напрям вульгарної політичної економії. Виникла наприкінці 19 — на початку 20 ст. Представники С. ш.— нім. економісти Р. Штамлер, Р. Штольцман, О. Шпанн, А. Амонн, К. Діль, Ф. Петрі. Виходячи з філософії суб'єктивного ідеалізму, прихильники С. ш. в основу сусп. життя поклали соціально-правові фактори. Це зумовило трактування С. ш. примату права над економікою, підміну виробничих відносин людей у суспільстві соціально-правовими і ліквідацію тим самим їхнього класового змісту. Насправді правові норми виникають на грунті певних екон. відносин і лише юридично їх відображають. Визначальний вплив на соціальні, політ. і духовні процеси життя суспільства має в остаточному підсумку лише розвиток продуктивних сил. Ідеалістичні трактування екон. категорій теоретики С. ш. використовували для апологетики капіталістичного виробн., вихваляння влади олігархії фінансової, посилення ролі бурж. д-ви. Погляд на економіку як на "соціальне ціле" С. ш. застосувала для обгрунтування концепції "трансформації капіталізму" в нібито новий сусп. лад, позбавлений класових антагонізмів. Соціально-екон. суперечності капіталізму передбачалося усунути держ. втручанням у процеси виробн. і розподілу (у Р. Штамлера це — "правове регулювання", у Р. Штольцмана — "соціально-державне регулювання", у О. Шпанна —"нова соціальна політика" тощо), суть якого зводилася, однак, до посилення влади монополістичного капіталу. В 30-х рр. С. ш. фактично розпалася. Деякі положення С. ш. були використані у фашист. Німеччині, згодом справили певний вплив на формування неолібералізму; окремі ідеї співзвучні теор. уявленням соціально-правового напряму інституціоналізму.

А. І. Кредісов.

 

Схожі за змістом слова та фрази