Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
   

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

— галузь психологічної науки, що вивчає закономірності поведінки, діяльності і спілкування людей у соціальних спільностях — групах, колективах. Упродовж багатьох століть соціально-психологічні знання розроблялись у надрах філос. учень. Як самостійна наук. дисципліна С. п. виділилась у 1-му десятиріччі 20 ст. Для марксистської С. п. актуальним є виявлення і приведення в дію психологічних резервів соціальних груп з метою поліпшення управління сусп. життям, забезпечення гармонійного розвитку колективу й кожної особистості зокрема. С. п. тісно пов'язана з соціологією, філософією, заг. психологією, лінгвістикою, історією. Використовує емпіричні методи дослідження. В системі "група — особистість" С. п. вивчає такі процеси: у великих спільностях (у макросередовищі) — настрої, моду, смаки, упередження тощо; в малих групах (у мікросередовищі) — психологічну сумісність, типи групової інтеграції, психологічний клімат, міжособис-тісні стосунки; С. п. особистості — самооцінку, ціннісну орієнтацію, конформність (пасивне прийняття готових стандартів у поведінці) чи нонконформність, вияви фрустрації тощо.

Літ.: Андреева Г. М. Социальная психология. М., 1980; Шибутани Т. Социальная психология Пер. с англ. М., 1969.

В. І. Войтко.

 

Схожі за змістом слова та фрази