Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ
   

СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

— суспільна наука в системі географічних наук. що вивчає закономірності й фактори виникнення і розвитку територіальних відмінностей у соціальних структурах (класових, професійних, національних, статевікових тощо). Розглядає соціальні структури в їхніх взаємозв'язках, а також у зв'язках з матеріальним виробництвом і навколишнім природним середовищем. С. г. досліджує тер. аспект соціального розвитку в конкретних суспільно-істор. умовах. Виділяють загальну С. г. (теоретичну й способу життя), галузеву С. г. (населення, розселення, сфери обслуговування, споживання, рекреації та ін.) й регіональну С. г. (окремих країн, районів). При вивченні тер. соціальних структур користуються такими методами: системного аналізу, порівняльно-геогр., історичним, регіонального аналізу, моделювання географічного. С. г. тісно пов'язана з економічною географією, з якої вона виділилась в 70-х роках у процесі розвитку й диференціації останньої, історичною географією, регіональними соціологією і демографією, регіональними розділами галузевих економік, соціально-екон. статистикою, економікою трудових ресурсів, екологією соціальною та ін. науками. Осн. напрями досліджень С. г.— соціально-геогр. районування, порайонні відмінності в способі життя, соціальних структурах і тер. орг-ції соціального розвитку, регіональні фактори соціального розвитку, соціально-геогр. прояви й наслідки науково-технічного прогресу та ін. Ці дослідження мають не лише наукове, а й прикладне значення, зокрема як передпланові й перед-проектні обгрунтування для комплексного екон. і соціального планування та прогнозування, районного планування, містобудування.

Літ.: Изучение проблем социально-экономической и социальной географин. Тарту, 1979; Анохин А. А., Костяев А. И. Некоторые направления развития социальной географии. В кн.: Региональный экономико-географический анализ и прогнозирование. Фрунзе, 1980; Хорев Б. С. Территориальная организация общества. М., 1981.

М. Т. Агафонов.

 

Схожі за змістом слова та фрази