Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рівн-роб arrow РІВНІСТЬ СОЦІАЛЬНА
   

РІВНІСТЬ СОЦІАЛЬНА

— однакове соціальне становище всіх людей у суспільстві, рівноправне користування громадянськими свободами та обов'язками і рівний розподіл всієї сукупності створених суспільством матеріальних і духовних цінностей. Основою Р. с. є однакове становище людей в головному — у відношенні до знарядь і засобів виробництва. Перші уявлення про Р. с. виникають у зв'язку з появою соціальної нерівності в умовах класово антагоністичних формацій, де поряд з сусп. поділом праці відбувалося розшарування суспільства на антагоністичні класи. У зв'язку з цим класова боротьба трудящих проти експлуататорів історично постає як історія поступового і закономірного досягнення рівності в житті суспільства внаслідок ліквідації різноманітних форм класових, станових, національних, расових, статевих та ін. привілеїв і обмежень. Ідеї Р. с. в досоціалістичну епоху досягли найбільшого розвитку в бурж. суспільстві (див., зокрема, Просвітительство), хоч власно бурж. розуміння не виходить за межі юрид. (формальної) рівності громадян перед законом і освячує експлуатацію людини людиною, майнову, політ. та ін. форми нерівності, насаджуючи фактичне безправ'я мас. На протилежність такому розумінню Р. с. в бурж. суспільстві розвивається пролет. розуміння Р. с. як вимоги знищення будь-якого соціального гніту. Марксизм-ленінізм виходить з того, що соціальна нерівність є явищем історично минущим. Об'єктивною передумовою встановлення справжньої Р. с. є знищення приватної власності на знаряддя і засоби виробництва та експлуатації людини людиною. Цей процес починається з перемогою соціалістичної революції. Перемога соціалізму, ліквідація експлуататорських класів, розвиток соціалістичної демократії означають величезний крок на шляху досягнення Р. с. Проте за соціалізму залишається нерівність, пов'язана з оплатою за кількістю і якістю праці, з відмінністю між містом і селом, розумовою і фізичною працею. Найбільшого розвитку Р. с. досягла в СРСР у зв'язку з побудовою розвинутого соціалістичного суспільства, що знайшло яскраве відображення в Конституції СРСР (див., зокрема, Рівноправність громадян СРСР, Рівноправність жінки і чоловіка в СРСР, Рівноправність рас і національностей в СРСР). Дальший екон. прогрес суспільства, глибокі якісні зрушення в його матеріально-технічній базі, процес розширення прав, свобод та обов'язків трудящих, долання соціальних відмінностей наближають становлення комуністичного ідеалу соціальної рівності.

П. Я. Номеровський.

 

Схожі за змістом слова та фрази