Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow трол-тук arrow ТРУДОВІ РЕСУРСИ
   

ТРУДОВІ РЕСУРСИ

—частина населення країни або її адм.-тер. одиниці, що має здатність до суспільно корисної праці в народному господарстві; потенціал живої праці, яку має в своєму розпорядженні суспільство на певний момент часу. Т. р.— це найбільш активна в екон. відношенні частина населення, яка бере безпосередню участь у розширеному відтворенні сусп. продукту. Відтворення і використання Т. р. здійснюються під впливом об'єктивних законів сусп. розвитку, притаманних тому чи іншому способу виробництва, і насамперед народонаселення закону. В капіталістичному суспільстві з його анархією виробництва, безробіттям існує велика армія незайнятого населення, т. з. надлишкового населення. З перемогою соціалізму починає діяти притаманний новому способові виробн. соціалістичний закон народонаселення. Право на працю в Рад. країні, на вільний вибір професії, спеціальності, роду занять гарантує Конституція СРСР. Планомірний характер розвитку продуктивних сил соціалістичного суспільства дає можливість активно впливати на процес формування й розподілу Т. р. за сферами зайнятості і галузями нар. г-ва, забезпечувати повну зайнятість працездатного населення. Цього досягають шляхом розробки балансу трудових ресурсів і його використання при формуванні плану екон. і соціального розвитку країни й кожної республіки. В СРСР у практиці планування й обліку до Т. р. відносять населення в працездатному віці, тобто чоловіків від 16 до 59 років, жінок від 16 до 54 років (за винятком непрацюючих інвалідів 1-ї і 2-ї груп і пенсіонерів, які одержують пенсії за віком на пільгових умовах, тобто раніше загальновстановлених строків); населення старше й молодше працездатного віку, зайняте в нар. г-ві. Розвиток продуктивних сил, зміни потреб окремих галузей нар. г-ва в робочій силі зумовлюють значні структурні зрушення в розподілі зайнятого населення за сферами і галузями нар. г-ва. Період розвинутого соціалізму характеризується неухильним поліпшенням якісної структури Т. р. в результаті підвищення загальноосв. й культур. рівня, підвищення питомої ваги осіб з серед. спеціальною і вищою освітою. XXVI з'їзд КПРС наголосив на необхідності забезпечення ефективного використання Т. р. країни, переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку, впровадження у виробн. трудозберігаючих технологій, скорочення ручної, особливо фізично важкої праці. Для розв'язання поставлених завдань на Україні вперше в СРСР 1981 розроблено цільову комплексну наук.-тех. програму підвищення ефективності використання трудових ресурсів (програма "Праця"), Послідовна реалізація цієї програми сприятиме забезпеченню 1981—85 Т. р. всіх потреб нар. г-ва України.

В. М. Данюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази