Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прен-прис arrow ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
   

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

— компоненти навколишньої природи, що використовуються чи можуть бути використані для задоволення потреб суспільства. До найважливіших П. р. належать: сонячна енергія, водні ресурси, енергія земних надр, земельні ресурси, мінеральні ресурси, рослинні, тваринні та ін. П. р. є природними продуктивними силами, які в процесі залучення їх у виробництво набувають сусп. характеру. Зміст, обсяг і значення конкретних видів П. р. на кожному етапі розвитку суспільства визначаються структурою й масштабами його потребі та рівнем наук.-тех. прогресу. П. р. класифікують за різними критеріями: належністю до тих чи інших компонентів природи (кліматичні, водні, лісові, грунтові тощо); можливістю відтворення (див. Відтворення природних ресурсів) в процесі використання — вичерпні (відновлювані й непоновлювані природні ресурси) і невичерпні; залежно від галузей г-ва, в яких вони використовуються (ресурси пром-сті, с. г., буд-ва тощо). З розвитком продуктивних сил обсяг П. р., що залучаються до виробництва, значно зростає. Проблема всебічного вивчення і раціонального освоєння П. р., забезпечення ними людства є однією з найактуальніших. Осн. напрямом освоєння П. р. у нашій країні є комплексне використання їх, що базується на впровадженні маловідхідних і безвідхідних технологій і пов'язане з удосконаленням тер. орг-ції виробн. та формуванням виробничо-територіальних комплексів. УРСР багата на різноманітні П. р., в т. ч. мінеральні (кам'яне вугілля, заліз. і марганцева руди, сірка, каолін, графіт тощо), зем. та рекреаційні, й відзначається високим рівнем їх освоєння. На цій основі в республіці розвиваються паливно енерг. комплекс, металур гія, хім. виробництво, агропром., лісопром. та буд.-індустріальний комплекси, курортне г-во. XXVI з'їзд КПРС поставив завдання всебічного раціонального використання і відновлення П. р. Раціональне використання їх тісно пов'язане з охороною природи.

Літ.: Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Ресурсы, среда, расселение. М., 1974; Комар И. В. Рациональное использование природных ресурсов и ресурсные циклы. М., 1975; Паламарчук М. М. Экономическая география Украинской ССР. К., 1977; Паламарчук М. М., Горленко И. А., Яснюк Т. Е. Минеральные ресурсы и формирование промышленных территориальных комплексов. К., 1978.

І. О. Горленко, М. М. Паламарчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази