Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow масн-мач arrow МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ
   

МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

— в загальному розумінні являють сукупність засобів виробництва та предметів споживання, які має в своєму розпорядженні народне господарство на даний період. М. р. є частиною екон. ресурсів суспільства (поряд з трудовими, фінанс), зростання і нагромадження їх пов'язане з безперервним процесом виробництва. У практиці нар.-госп. планування М. р.— це сукупність елементів виробн. переважно у складі предметів праці, призначених для виробничого споживання та використання в невиробничій сфері. До них належать сировина, матеріали, паливо, електроенергія. До М. р. включаються також технологічне та енерг. устаткування виробничого призначення (механізми, машини, пристрої, прилади тощо), що має бути змонтоване і встановлене. В соціалістичному г-ві дані групи М. р. виділяють для характеристики і планового регулювання міри виробничого споживання предметів праці на одиницю продукції або обсягу робіт.

М. р. за способом виробництва класифікують на промислові та сільськогосподарські. У промислових М. р. розрізняють продукцію добувних галузей пром-сті та продукцію переважно первинної обробки сировини. За якісними ознаками виділяють: М. р. мінерального походження (сировину) — руди чорних і кольорових металів, вугілля, нафта, природний газ, гірничохім. сировина, буд. матеріали тощо; продукти переробки мінеральної сировини — чавун, прокат чорних і кольорових металів, металеві вироби, нафтопродукти, мінеральні добрива тощо; лісові матеріали і продукти — деревина, целюлоза тощо; хім. синтетичні продукти — синтетичні смоли, пластмаси, штучні волокна, каучук синтетичний тощо; продукти переробки с.-г. сировини — цукор, шкіра, прядиво тощо. Сільськогосподарські М. р. (сировина) поділяються на продукти рослинництва та тваринництва — зерно, цукр. буряки, бавовна-сирець, льон, вовна натуральна тощо. За часом використання розрізняють М. р. звітного та планового періодів. Обсяг М. р., який беруть до уваги в планових розрахунках, складається з обсягу виробн. їх відповідно до планової програми (звичайно за рік), з їхніх запасів на початок даного періоду (з урахуванням залишків), імпортно-експортних поставок та ін. надходжень. По союзній республіці розрахунок обсягів проводять, враховуючи ввіз і вивіз з ін. республік. Систематичне збільшення обсягу та урізноманітнення номенклатури М. р. с неодмінною умовою розширеного відтворення. Витрати на сировину, осн. та допоміжні матеріали, паливо та електроенергію в пром-сті СРСР перевищують 75% собівартості продукції. Підвищення ефективності сусп. Виробн. потребує постійного зниження матеріаломісткості продукції на всіх нар.-госп. рівнях одержання її. Визначення потреб в М. р. має ґрунтуватися на прогресивних нормах витрат і точно відображати затрати виробн. Вирішальним у цьому є вдосконалення конструкцій машин, механізмів, а також технологічних процесів. Одним з найважливіших завдань планування виробн. М. р. є оптимізація їхньої структури з урахуванням взаємозамінюваності й різної ефективності їхніх окремих видів. У збільшенні виробн. економічних видів сировини і матеріалів велике значення має дальша хімізація нар. г-ва, розвиток виробн. і ширше застосування нових штучних матеріалів і різних замінників дорогих і дефіцитних матеріалів. Не менш важливим є оптимальний розподіл М. р. між галузями нар. г-ва, видами виробн. та окремими підприємствами. Широке коло завдань по забезпеченню суворої економії всіх видів

М. р. випливає з постанови Листопадового пленуму ЦК КПРС 1978 та постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12.VII 1979 "Про поліпшення планування та посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи". Удосконалюється вся система планування й стимулювання економії М. р., використання більш дешевих видів їх, вторинної сировини, відходів виробн. тощо. Цьому має сприяти, зокрема, перехід від валових оцінок продукції підприємств до показників нормативно чистої продукції. На кожному етапі розвитку нар. г-ва узгодження наявних М. р. з потребами в них досягають шляхом розробки матеріальних балансів. Обсяг і номенклатура М. р. визначають спеціалізацію нар. г-ва окремих республік і районів, масштаби та участь їх у міжресп. обміні та в забезпеченні загальносоюзних потреб (див. Міжреспубліканські економічні зв'язки).

В. С. Міщенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази