Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРУДОВІ СПОРИ
   

ТРУДОВІ СПОРИ

- неврегульовані розбіжності, які виникають між працівником і роботодавцем або між працівниками та роботодавцями з питань застосування законів, ін. нормативно-правових актів про працю і умов трудового договору чи встановлення або зміни умов праці, укладення, зміни та виконання колективного договору, угоди. Т. с. є різновидом юрид. спору. Т. с. класифікуються за суб'єктним складом, предметом, характером, а також за порядком їх розгляду. Поділяються залежно від того, з яких правовідносин вони виникають. За суб'єктним складом і предметом спору Т. с. можуть бути індивідуальними і колективними. Суб'єктами індивідуальних Т. с. є окр. працівник і роботодавець. Предметом індивід, спору є вимога працівника про поновлення або визнання тих чи ін. труд, прав, які, на його погляд, належать йому за законом, ін. нормат.-прав, актами тощо. Суб'єктами колективного трудового спору (конфлікту) є, з одного боку, колектив найманих працівників підприємства, установи, організації (структур, підрозділу), а з другого — роботодавець (його представник). Колективний Т. с. (конфлікт) виникає у зв'язку з: установленням нових або зміною існуючих соціально-екон. умов праці та вироб. побуту; укладанням чи зміною колект. договору, угоди; виконанням колект. договору, угоди або їх окр. положень; невиконанням вимог зак-ва про працю. В основі колективного Т. с. лежать конфлікти інтересів суб'єктів колект. відносин. Індивідуальні Т. с. як спори юрид. характеру, виникають у зв'язку із застосуванням і тлумаченням діючих юрид. норм.

За характером Т. с. класифікуються на позовні й непозовні. Спори позов, характеру можуть виникати з приводу застосування нормат. актів, договорів, пов'язаних з поданням заяви (пред'явленням позову) до юрис-дикц. органу. Це індивідуальні Т. с. позовного характеру. Т. с. непозовного характеру виникають у зв'язку зі встановленням чи зміною умов праці. Вони, як правило, мають колект. характер і є колективними.

Порядок розгляду Т. с. залежить від їх виду і характеру.

Правовою основою вирішення Т. с. в Україні є КЗпП, Закон «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (1998) та ряд ін. законодавчих актів.

М. П. Стадник.

 

Схожі за змістом слова та фрази