Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow лір-лов arrow ЛІСОВІ РЕСУРСИ
   

ЛІСОВІ РЕСУРСИ

— сукупність лісових масивів (ділянок) відповідної території, які використовуються або можуть бути використані для задоволення потреб у деревині та ін. продуктах лісу, а також виконують різні корисні функції — водоохоронні, ґрунтозахисні, санітарно-гігієнічні тощо; один з важливих видів природних ресурсів. У Рад. Союзі всі ліси становлять Єдиний держ. лісовий фонд. Заг. площа його 1978 становила 1258 млн. га, у т. ч. вкрита лісом — 791,6 млн. га, запаси деревини — 84,1 млрд. м3. Пересічна лісистість території СРСР дорівнює 33%. Розміщені ліси по території дуже нерівномірно. Понад 90% усіх лісів зосереджено в Сибіру, на Далекому Сході та на Пн. Європ. частини СРСР. Заг. площа лісового фонду УРСР становить 9,7 млн. га, в т. ч. вкрита лісом — 8,3 млн. га, пересічна лісистість у республіці — 13,6% . Запаси деревини— понад 1 млрд. м3. Переважна кількість лісів сконцентрована в Карпатах (40,2% тер. цього району)та на Поліссі(25,5%). У Лісостепу ліси вкривають 13,4% площі, в Степу — 4,2%, у Кримських горах — 10,3%. З 1946 по 1978 у республіці створено бл. 4 млн. га лісів, у т. ч. бл. 1,3 млн. га насаджень агролісомеліоративного значення — на землях, вилучених з с.-г. виробн. Лісистість республіки за цей період збільшилася майже на 3% . Ліси України відзначаються високою продуктивністю (лісонасадження І і II класів бонітету лісу становлять 73,5% вкритої лісом площі). У деревостанах здебільшого цінні хвойні та твердолистяні породи (сосна, ялина, дуб, бук, явір, клен, ясен). В структурі лісів за віком переважають молодняки (51,9% вкритої лісом площі) і середньові-кові (32,1%) насадження. За нар.-госп. значенням усі ліси України поділяють на дві групи. До першої групи відносять захисні ліси — водоохоронні, ґрунтозахисні, а також ліси особливого призначення — зелені зони, курортні ліси, заповідники, пам'ятки природи. Ліси цієї групи становлять 43,3% заг. площі лісового фонду УРСР. Ліси другої групи займають 56,7%, вони є осн. джерелом заготівель деревини і разом з цим мають велике водоохоронне і ґрунтозахисне значення. Пром., захисне і культур. значення лісів зростає з розвитком індустрії, зі збільшенням числа міст, кількості населення, піднесенням матеріального і культур, рівня життя. Одним із важливих завдань соціалістич. лісового господарства є раціональне використання та примноження лісових багатств. Охорона і використання Л. р. в СРСР регулюються Основами лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік, прийнятими 1977, на Україні—також Лісовим кодексом УРСР, (1979). Карта між с. 192—193.

Літ.: Лес — национальное богатство советского народа. М., 1967; Генсирук С. А. Леса Украины. М., 1975; Побединский А. В. Водоохранная и почвозащитная роль лесов. М., 1979.

С. А. Генсірук, М. С. Нижник.

 

Схожі за змістом слова та фрази