Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
   

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

- ресурси природи, які використовуються чи можуть бути використані у вироб., оздоров., рекреац. та ін. цілях. Поділяються на вичерпні й невичерпні. До перших належать зем., ліс, вод., мін. та інші П. р., які мають властивість зменшуватися та зникати в процесі їх використання. Невичерпними є сонячні, кліматичні, геотермальні та інші П. р., які не зникають у результаті їх використання. Вичерпні П. р., у свою чергу, поділяються на відновлювані (земля, ліси, рослини, тварини тощо, які в процесі використання здатні відновлюватися) та невідновлювані (мін. ресурси, використання яких призводить до їх виснаження). В Україні згідно зі ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 1991 (з наст, змінами і доп.) держ. охороні та регулюванню використання підлягають земля, надра, води, атм. повітря, ліс та ін. рослинність, твар. світ.

За екол. та екон. значенням, тер. поширенням розрізняють П. р. загальнодержавні і П. р. місцеві. До перших належать: тер. та внутр. морські води; природні ресурси конт. шельфу та виключної (морської) екон. зони; атм. повітря; підземні води; поверхневі води, що розташовані або використовуються на території більш ніж однієї області; ліс. ресурси держ. значення; природні ресурси в межах територій та об'єктів природ.-заповід. фонду загальнодерж. значення; дикі тварини, що перебувають у стані природ, волі, а також ін. об'єкти твар, світу в межах тер. і внутр. морських вод, водойм, розташованих на території більш як однієї області, держ. мисл. угідь, лісів держ. значення, а також види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України; корисні копалини, за винятком загальнопоширених. П. р. місцевого значення є ресурси, не віднесені зак-вом України до П. р. загальнодерж. значення. З урахуванням цього поділу П. р. визначаються повноваження органів держ. влади та органів місц. самоврядування щодо регулювання відносин у сфері їх охорони і використання. Спец, органом у даній галузі є Державний комітет природних ресурсів України.

Див. також Право власності на природні ресурси, Природокористування.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази