Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРГАНІЗАТОР ЗЛОЧИНУ
   

ОРГАНІЗАТОР ЗЛОЧИНУ

- співучасник злочину, яким визнається особа, що вчинила хоча б одну з таких дій: організувала вчинення злочину (злочинів); керувала підготовкою злочину (злочинів) або його (їх) вчиненням; утворила організовану (злочинну) групу чи організацію злочинну; керувала організованою групою чи злочин, орг-цією; забезпечувала фінансування організ. групи чи злочин, орг-ції; організовувала приховування злочин, діяльності організ. групи чи злочин, орг-ції (ч. З ст. 27 КК України).

Організація вчинення злочину (злочинів) — дії, спрямовані на скоєння ін. співучасниками (виконавцем, підбурювачем чи пособником) одного або кількох злочинів, а саме: залучення до вчинення злочину виконавців, пособників чи підбурювачів; розподіл обов'язків між ними; визначення об'єкта злочину; розробка плану вчинення злочину тошо. О. з. під час організації вчинення злочину спрямовує, об'єднує і координує зусилля ін. осіб (особи) на вчинення злочину. Організація вчинення злочину може здійснюватися у формі наказу, угоди, розпорядження, прохання, підкупу, доручення та ін.

Керівництво підготовкою злочину (злочинів) означає передусім спрямування дій виконавця, пособника чи підбурювача на: підшукування або пристосування засобів чи знарядь; підшукування співучасників; замовлення вчинення злочину; усунення перешкод; ін. умисне створення умов для вчинення злочину. Сюди належать і такі дії, як проведення інструктажу співучасників щодо виконання ними відповідних злочин, дій (бездіяльності), вироблення заходів з нейтралізації діяльності правоохор. органів (підкуп, усунення конкр. представника влади з посади, застосування насильства до працівників таких органів чи їх близьких, блокування їх діяльності, яка може перешкодити вчиненню злочину, тощо), визначення місць переховування співучасників після вчинення ними злочину, а також місць приховування знарядь, засобів вчинення злочину, слідів злочину та предметів, здобутих злочин, шляхом, тощо.

Керівництво вчиненням злочину (злочинів) передбачає спрямування О. з. зусиль ін. співучасників на безпосереднє виконання об'єктив, сторони злочину (дій виконавця) чи забезпечення такого виконання (дій пособника та підбурювача). Воно може полягати в даванні настанов конкр. учасникам злочину щодо тих чи ін. дій, які становлять об'єктивну сторону вчинюваного злочину чи забезпечують: координацію дій співучасників (розстановку учасників злочину на місці вчинення злочину, визначення послідовності злочинних дій, форми і порядку зв'язку між співучасниками під час злочину); прикриття злочин, дій співучасників тощо.

Утворення організ. групи (орг-ції) — сукупність дій з організації (формування, заснування, утворення) стійкого об'єднання у формі організ. групи (орг-ції) для вчинення одного чи багатьох злочинів. Дії щодо утворення організ. групи (орг-ції) за своїм змістом є близькими до дій з організації злочину [підшукування відповід. співучасників, об'єднання їх зусиль, визначення заг. правил поведінки членів групи (орг-ції) тощо]. О. з. зосереджує свою діяльність на утворенні (заснуванні) стійкого об'єднання осіб, у якому прагне зробити спільними їх зусилля для заняття злочин, діяльністю.

Керівництво О. з. організованою групою (організацією) полягає у вчиненні ним сукупності дій з управління процесом підтримки функціонування (забезпечення існування та збереження організованості) організованої групи (орг-ції) як стійкого об'єднання осіб та/або здійснення ними злочин, діяльності, а саме: забезпечення дотримання заг. правил поведінки, дисципліни; вербування нових членів таких об'єднань; розподіл (перерозподіл) функц. обов'язків їх членів; планування вчинення конкр. злочинів, зокрема та/або здійснення злочин, діяльності загалом; вдосконалення орг. структури об'єднання; організація заходів щодо прикриття діяльності об'єднання. Управління процесом здійснення організ. групою (орг-цією) злочинною діяльності (вчинення конкр. злочинів) включає у себе: визначення мети і напрямів такої діяльності, конкр. завдань, які ставляться перед групою чи орг-цією, їх структур, частинами чи окр. учасниками; ініціювання здійснення певного виду злочин, діяльності чи вчинення конкр. злочинів; визначення їх об'єкта, способу вчинення; об'єднання і координація дій окремих учасників, структур, частин об'єднань тощо. Керівництво організ. групою (орг-цією) може здійснюватися у формі наказів, розпоряджень, доручень, проведення інструктажів, підготовки звітів про виконання тієї чи ін. діяльності, прийняття рішень про застосування відповід. заходів впливу на членів злочин, об'єднання за невиконання доручень О. з. або порушення прийнятих у ньому правил поведінки. У випадках, коли конкр. дії орг. характеру (утворення стійкого злочин, об'єднання або керівництво ним) становлять самост. склад злочину, особа, яка утворила таке об'єднання чи керувала ним, визнається виконавцем злочину, а її дії кваліфікуються за відповід. статтею Особливої частини КК (зокрема, за ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ст. 257, ч. 4 ст. 258, ч. 1, 2 і З ст. 260, ч. 4 ст. 303, ст. 392). Забезпечення фінансування злочин, діяльності організ. групи (орг-ції) — це забезпечення організ. групи (орг-ції) фінансами, тобто коштами в нац. валюті України або в іноземній валюті. Воно передбачає як організацію винним (О. з.) постачання фінансів зазначеним об'єднанням іншими особами, так і здійснення постачання ним безпосередньо. Може спрямовуватися на фінансування діяльності (існування та збереження орг. форм) організ. групи (орг-ції): на придбання техніки, зброї, ін. майна, оренду чи придбання приміщень, видачу коштів членам таких об'єднань як плату за виконання ними відповід. функцій, на підкуп представників влади та ін. посад, осіб, здійснення розвід, та контррозвід. діяльності, спрямованої, зокрема, на нейтралізацію соціального контролю, а також на вчинення конкр. злочину (придбання і пристосування знарядь та засобів вчинення злочину, вкладання коштів у незаконну підприєм. діяльність, виплату винагороди виконавцям та ін. співучасникам злочину).

Організація приховування злочин, діяльності організ. групи (орг-ції) є організацією специф. форми пособницької діяльності у вигляді переховування злочинця, знарядь або засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочин, шляхом, ін. приховування злочин, діяльності зазнач, об'єднань. Організація приховування злочин, діяльності організ. групи (орг-ції) може виражатися у: легалізації доходів, здобутих таким об'єднанням злочин, шляхом; підкупі працівників органів держ. влади, зокрема правоохоронних, з метою невжиття ними передбачених законом заходів до викриття учасників групи (орг-ції) та притягнення їх до відповідальності; проникнення учасників таких об'єднань до органів держ. влади та органів місц. самоврядування з метою забезпечення «даху» для злочин, діяльності організ. групи (орг-ції); виїзду учасників такої діяльності за межі регіону чи країни; збуту предметів, здобутих злочинним шляхом; маскування слідів злочину; знищення знарядь та засобів вчинення злочинів; фіз. знищення свідків злочин, діяльності, а також безпосеред. виконавців та ін. співучасників злочинів, вчинюваних організ. групою (орг-цією), які могли б виступити як свідки.

Літ.: Кваша О. О. Організатор злочину (крим.-прав, та кримінол. дослідження). К., 1999; Мельник М. Види співучасників за новим Крим, кодексом України. «Право України», 2001, № 11.

?. І. Мельник.

 

Схожі за змістом слова та фрази