Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ
   

ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ

— благо, якому злочином завдається шкода або створюється загроза заподіяння такої шкоди. Сусп. відносини, що виступають О. з., мають об'єктив, характер, тобто існують поза і незалежно від люд. свідомості, а тому незалежно і від самого крим. закону є первинними як щодо нього, так і до самого злочину. Злочин завжди посягає на існуючий об'єкт, на певну реальність. Внаслідок злочин, посягання не тільки завдається реальна шкода сусп. відносинам, які охороняються, а й створюються нові крим.-прав, відносини — відносини між злочинцем і д-вою з приводу вчиненого ними злочину. Встановлення О. з. дає змогу з'ясувати соціальну та юрид. суть скоєного злочину, його суспільно небезпечні наслідки, сприяє правильній кваліфікації діяння і відмежуванню від суміж. посягань. О. з. має суттєве значення для з'ясування поняття «злочин», впливає на зміст об'єктивних та суб'єктивних ознак злочину, є провідним для їх кваліфікації, а також для побудови Особливої частини КК України.

У науці крим. права набула поширення триступенева класифікація об'єктів — «по вертикалі»: загальний, родовий і безпосередній. Загальний об'єкт утворює сукупність сусп. відносин, поставлених під охорону чинного крим. зак-ва. Охоплює різні сусп. відносини, які значною мірою різняться між собою за соціальною значущістю, сферою дії, рівнем узагальнення тощо (екон. і політ, основи д-ви, власність, система г-ва, життя, здоров'я та ін. інтереси особи тощо). Загальний О. з. — не постійна система сусп. відносин (дана раз і назавжди), а рухома (змінювана), яка повністю залежить від крим. закону (напр., у зв'язку з криміналізацією чи декриміналізацією суспільно небезпечних діянь змінюється і вся система суспільних відносин, яка створює заг. об'єкт крим.-прав, охорони). Родовий (груповий) об'єкт утворює певне коло тотожних або однорідних за соціально-політ. й екон. сутністю сусп. відносин, які через це охороняються єдиним комплексом взаємопов'язаних крим.-прав. норм.

Безпосередній об'єкт — конкретні сусп. відносини, які поставлені законодавцем під охорону певного крим. закону і яким завдається шкода злочином, що підпадає під ознаки даного складу злочину. Безпосеред. об'єкт має істотне значення для правотв. і правозастос. діяльності.

Існує й ін. класифікація безпосередніх О. з. — «по горизонталі», сутність якої полягає у тому, що на рівні безпосеред. об'єкта виділяються осн. (головний) і додаткові об'єкти. Необхідність даної класифікації виникає тоді, коли один злочин одночасно завдає шкоди кільком сусп. відносинам (напр., при розбої). Такі злочини мають кілька безпосеред. об'єктів. З них виділяються насамперед осн. безпосередній об'єкт, що завжди входить до складу родового О. з., та дод. безпосередній об'єкт, тобто ті сусп. відносини, яким заподіюється шкода або щодо яких виникає загроза заподіяння шкоди поряд з осн. об'єктом. Дод. безпосередній об'єкт, у свою чергу, може бути двох видів: необхідний (обов'язковий) і факультативний (необов'язковий).

В. Я. Тацій.

 

Схожі за змістом слова та фрази