Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ
   

ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ

- будь-які речі матеріального світу, з певними властивостями яких крим. закон пов'язує наявність у діях особи ознак конкр. складу злочину. До П. з. відносять тільки певні речі, а не будь-які цінності. В описі того чи ін. злочину найчастіше вказується саме на певні речі, точніше, на їх ознаки та властивості. Напр., у зак-ві серед ознак злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 185— 187 КК України, зазначається, що П. з. є тільки майно.

Оскільки П. з. можуть виступати лише певні речі, він завжди є речовою (матеріальною) ознакою злочину. Крім того, П. з. називається у крим. законі, тому є необхід. ознакою складу злочину. Так, за ст. 246 КК, предметом незакон. порубки лісу може бути тільки ліс на корені. Проте законодавець не завжди вказує на предмет як ознаку конкр. злочину. Якщо на нього немає вказівки у крим. законі, предмет не є ознакою складу злочину. І навпаки, коли він вказаний у законі, злочин є предметним. Тому П. з. є не постійною (необхідною), а факультативною ознакою складу злочину саме тоді, коли йдеться не про конкр. склад, а про т. з. загальне поняття складу злочину і, отже, він притаманний не будь-якому складу злочину. В конкр. складі, коли предмет вказаний (передбачений) безпосередньо в законі, ця ознака є обов'язковою, і він повинен бути встановлений для правильної кваліфікації злочину. Більше того, коли предмет є обов'язковою ознакою, саме він найчастіше встановлюється раніше за всі інші і нерідко за допомогою отриманих про нього даних з'ясовується решта ознак злочину. Напр., при вирішенні питання про кваліфікацію дій осіб, які вчинили підробку грошей, насамперед з'ясовують, чи мають підроблені гроші або цінні папери ознаки П. з., передбаченого ст. 199 (ці грошові знаки повинні бути в обігу і мати великий ступінь схожості зі справжніми тощо). Аналіз зазначених у чинному зак-ві П. з. свідчить про те, що ті чи ін. речі й цінності найчастіше виділяються законодавцем як предмет з урахуванням особливого прав, режиму, пов'язаного з їх корисними або шкідливими властивостями, а також екон. призначенням. Саме ці ознаки (властивості) предметів є тими обставинами, з приводу яких або шляхом впливу на які вчиняється злочин. До них необхідно віднести порногр. предмети (ст. 301), зброю, бойові припаси, вибухонебезпечні речовини (ст. 262—263) та ін. З приводу корисних властивостей речей вчиняється більшість корисливих злочинів, тому ці речі виділяються законодавцем як предмети відповід. злочинів (гроші, дорогоцінні метали, твори мист-ва та ін. товари). Якщо в певному суспільно небезпечному діянні відсутній названий предмет, то відсутній і склад цього предметного злочину. В окр. випадках П. з. може збігатися з предметом сусп. відносин, що охороняються крим. законом. Такий збіг можливий тоді, коли ті чи ін. предмети, які входять до структури об'єкта злочину, законодавець наділяє додатково і функціями П. з., тобто надає йому ще й іншого прав, значення.

П. з. не може претендувати на роль самост. елемента складу злочину, оскільки склад злочину — це сукупність його обов'язкових елементів (об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єктивної сторони і суб'єкта злочину). Оскільки П. з. є не обов'язковим, а факультативним щодо заг. поняття складу злочину, його можна назвати ознакою, а не елементом складу злочину. Як самост. ознака злочину П. з. завжди стоїть поряд з об'єктом. Об'єкт і предмет у сукупності утворюють самост. елемент складу злочину, але якщо об'єкт злочину є обов'язковою ознакою складу злочину, то предмет — факультативною. Предмет відрізняється від об'єкта ще й тим, що йому не завжди завдається шкода. Якщо шкода, заподіяна об'єкту, завжди має соціальний характер, то П. з. внаслідок суспільно небезпечного посягання завдається насамперед фіз. шкода, яка спричиняє певні негат. соціальні зміни в об'єкті.

Поряд з предметом сусп. відносин і П. з. правомірно виділити таке поняття, як предмет злочин, впливу. Під ним слід розуміти елемент охоронюваних крим. законом сусп. відносин, який піддається безпосеред. злочинному впливу і якому, отже, в першу чергу завдасться шкода. Таким предметом може бути суб'єкт, сам сусп. зв'язок, а також предмет сусп. відносин. Встановлення предмета злочин, впливу в кожному конкр. злочині полегшує з'ясування «механізму» заподіяння шкоди самому об'єкту, а також сприяє встановленню розміру і характеру наслідків суспільно небезпечного діяння. Отже, у крим. праві П. з. має потрійне значення: предмет сусп. відносин, які охороняються; власне П. 3.; Предмет злочин. впливу.

В. Я. Тацій.

 

Схожі за змістом слова та фрази