Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНУ
   

ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНУ

- причетність до злочину як форма суспільно небезпеч. поведінки особи, яка не має ознак співучасті у злочині, але перебуває з ним у певному зв'язку і об'єктивно перешкоджає його розкриттю. У КК України (ч. 5 ст. 27) вказано, що особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочин, шляхом, придбати чи збути такі предмети або ін. чином сприяти П. з., є пособником у злочині, його співучасником. Водночас у ч. 6 цієї норми підкреслюється, що такі дії особи, коли вони заздалегідь не обіцяні, не є співучастю і підлягають крим. відповідальності лише у випадках, передбачених ст. 198 та 396 КК. Ст. 3%, яка регламентує відповідальність за П. з., визначає його як заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину (ч. 1). Заздалегідь не обіцяне П. з. може виявлятися у приховуванні злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочин, шляхом. Переховування злочинця (виконавця чи ін. співучасника злочину) — це надання йому можливості уникнути переслідування (надання сховища, тр-ту чи док-тів, зміна зовнішності тощо). Під приховуванням знарядь і засобів вчинення злочину або предметів, здобутих злочин, шляхом, мається на увазі приховування всього, що може мати значення для розкриття злочину, встановлення злочинця. Тому дії того, хто вчиняє їх, перешкоджають встановленню істини, викриттю злочинця, тобто спрямовані проти правосуддя. Особа, яка приховує злочин, відповідає за таке приховування, якщо злочин належить до тяжких чи особливо тяжких. Тяжким, як зазначено у ч. 4 ст. 12, є злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше 10 років. Особливо тяжким (ч. 5 ст. 12) є злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років або довіч. позбавлення волі. Злочин вважається закінченим від часу вчинення хоча б однієї дії по його приховуванню, незважаючи на те, вдалося чи ні винному досягти успіху. П. з. можливе лише з прямим умислом. Особа діє так, щоб злочинець уникнув відповідальності чи злочин не був розкритий. Суб'єктом даного злочину може бути фізично осудна особа, якій до вчинення злочину виповнилося 16 років. Однак у ч. 2 ст. 396 є застереження, що крим. відповідальності за заздалегідь не обіцяне П. з. (тобто те, що передбачене ч. 1 цієї норми) не підлягають члени сім'ї чи близькі родичі особи, котра вчинила злочин, коло яких визначається законом. Суб'єктом цього злочину може бути і служб, особа, якщо юна для вчинення дій по приховуванню злочину використала служб, становище. Дії такої особи необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 364 та 396 КК. Л

іт.: Навроцький В. О. Крим, право України. Особлива частина. К., 2000; Наук.-практ. коментар Крим, кодексу України. К., 2002.

В. В. Скибицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази