Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАСЛІДКИ ЗЛОЧИНУ
   

НАСЛІДКИ ЗЛОЧИНУ

- спричинені злочином (дією чи бездіяльністю) шкідливі зміни в об'єктах (соціальних цінностях), які охороняються крим. законом. Зміст Н. з. визначається змістом об'єктів, шкідливі зміни в яких вони спричиняють. Вид Н. з. залежить від характеру і значення охоронюваних об'єктів (соціальних цінностей). Розрізняють Н. з. матеріальні та Н. з. нематеріальні. Матеріальні наслідки виступають у вигляді майн. шкоди, напр., реальні збитки від вчинення крадіжки (ст. 185 КК України), упущена вигода при заподіянні значної майн. шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства (ч. 1 ст. 192 КК), або особистої фіз. шкоди (тілесні ушкодження при заподіянні шкоди здоров'ю тощо). Нематеріальним наслідком є особиста нефіз. шкода — моральна (або психічна), напр., при нарузі над могилою (ст. 297), соціальна (можлива при вчиненні злочинів проти виб., труд, та ін. особистих прав і свобод людини та гр-нина — розд. V), політична чи організаційна (перекручення або знищення комп'ютерної інформації чи носіїв такої інформації — ч. 1 ст. 361). Н. з. можуть мати різні вимірювані параметри: натуральні (обсяг, маса), вартісні, мед.-біологічні, фізико-хімічні (напр., забруднення земель речовинами, відходами чи ін. матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, — ч. 1 ст. 239) тощо. Нематеріальна шкода може вимірюватись часом, глибиною, тривалістю шкідливих змін в об'єктах злочину, необоротністю заподіяної шкоди та ін. Характер і розмір шкоди, завданої злочином, підлягають доказуванню при провадженні досуд. слідства, дізнання і розгляді крим. справи в суді (ст. 64 КПК України). Залежно від законод. формулювання об'єктив, сторони складу злочину (включення чи невключення до неї певного Н. 3. як її не-обхід. компонента) розрізняють злочини з матеріальним складом (вони є закінченими лише при настанні наслідку, вказаного в диспозиції статті Особливої частини КК) та з форм, складом (вони є закінченими вже в момент вчинення самого діяння, факт, настання наслідків якого знаходиться за межами складу злочину). До злочинів з матеріальним складом належать і т. з. делікти створення небезпеки, коли внаслідок злочинного діяння виникає небезпека заподіяння шкоди (скажімо, створення небезпеки для життя людей або настання ін. тяжких наслідків при порушенні правил повітр. польотів — ч. 1 ст. 281). Н. з. як компонент об'єктив, сторони складу злочину може бути названий у диспозиції статті КК (загибель людей або ін. тяжкі наслідки при застосуванні зброї масового знищення — ч. 2 ст. 439) або його наявність випливає із змісту статті (напр., майнова шкода при крадіжці). Злочини з матеріальним складом можуть характеризуватися простими наслідками (напр., при вчиненні вбивства), складними (подвійними, як при умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, — ч. 2 ст. 121), альтернативними (тривалий розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої внаслідок незакон. проведення аборту — ч. 2 ст. 134). При вчиненні злочину з форм, складом також можливе заподіяння шкоди двом об'єктам (власності та здоров'ю особи при вчиненні розбою — ст. 187, хоча сам злочин вважається закін ченим від моменту нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства). Н. з. можуть бути основними або додатковими (обов'язковими чи факультативними), мати комплексний характер. Так, наслідком вчинення певних дій є можливість спричинення екол. катастрофи (ст. 441). У злочинах з матеріальним складом наслідки можуть не тільки відігравати роль конститутивної (конструктивної) ознаки об'єктив, сторони осн. складу злочину, а й виступати кваліфікуючою ознакою, наявність якої перетворює осн. склад злочину на кваліфікований (напр., розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілес, ушкоджень, кваліфікується не за ч. 1, а за ч. 4 ст. 187). У конкр. статтях КК Н. з. можуть фігурувати в бланкетних диспозиціях, коли розкриття змісту використаних для їх означення термінів зумовлює необхідність звертатися до ін. нормат. актів (для розкриття змісту, напр., терміна «легке тілесне ушкодження» — до Правил суд.-мед. визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень). Вони також можуть позначатися оціночними поняттями у праві (напр., спричинення тяжких Н. з. порушенням зак-ва про захист рослин — ст. 247), розкриття змісту яких вимагає тлумачення (насамперед судового). Офіц. тлумачення закону, в т. ч. КК, є компетенцією КС України. Зміст певних термінів, у т. ч. застосовуваних для означення Н. з., може розкриватись у самому КК (напр., у примітці до ст. 206 визначається, яка матеріальна шкода вважається великою). У КК є норми, диспозиції яких одним терміном описують і діяння, і його наслідок. Так, у ч. 1 ст. 245 йдеться про знищення або пошкодження ліс. масивів, зелених насаджень навколо нас. п., уздовж залізниць та ін. таких насаджень вогнем чи ін. загальнонебезпеч. способом. Під знищенням та пошкодженням розуміється не лише процес приведення до непридатності ліс. чи зелених насаджень, а й наслідок — факт заподіяння шкоди довкіллю шляхом їх знищення або пошкодження певним способом.

Н. з. мають значення при формулюванні підстав крим. відповідальності як конститутивної або кваліфікуючої ознаки об'єктивної сторони злочину з матеріальним складом, а отже, для кваліфікації вчиненого. Вони враховуються при обранні міри покарання як обставина, що його обтяжує (тяжкі наслідки, завдані злочином, — п. 5 ч. 1 ст. 67). Це стосується злочинів з форм, складом (напр., при розв'язуванні агресив. війни чи воєн, конфлікту — ч. 1 ст.437), а також тих злочинів з матеріальним складом, які характеризуються наявністю наслідків, що знаходяться за межами об'єктив, сторони складу злочину [заволодіння чужим майном шляхом зловживання служб, особою своїм служб, становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191), коли предметом злочину було пром. устаткування, вилучення якого призвело до простою фабрики і, як наслідок, — втрати прибутків]. Н. з. виступають розмежувальною ознакою злочинів та ін. правопорушень (зокрема, адміністративних), а також аморальних вчинків. Вони враховуються при вирішенні питання про відсутність злочину в разі вчинення дії (бездіяльності), яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК, але через малознач-ність не становить сусп. небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фіз. чи юрид. особі, сусп-ву або д-ві (ч. 2 ст. 11).

С. С. Яценко.

 

Схожі за змістом слова та фрази