Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow порт-поу arrow ПОТРЕБИ ЕКОНОМІЧНІ
   

ПОТРЕБИ ЕКОНОМІЧНІ

— частина суспільних потреб, задоволення яких пов'язане з функціонуванням суспільного виробництва, включаючи виробничу й невиробничу сфери; категорія, що виражає відносини між людьми з приводу виробництва й використання вироблюваних благ і послуг. Рівень розвитку П. е. взагалі і ступінь задоволення їх зумовлюються існуючим рівнем розвитку продуктивних сил і формою виробничих відносин (див. Підвищування потреб закон). За капіталізму розрізняють потреби робітничого класу, задоволення яких фактично обмежується відтворенням робочої сили, і потреби капіталістів, які прагнуть реалізувати якомога більше додаткової вартості. За соціалізму — це необхідність у засобах споживання і засобах виробн. для забезпечення всебічного розвитку членів соціалістичного суспільства. Задоволення П. е. стає гол. метою розвитку виробн. В цьому виявляється їхній взаємозв'язок з основним економічним законом соціалізму. Розглядаючи співвідношення потреб і виробн., П. е. поділяють на перспективні (абсолютні), тобто ті П. е., що виникли, визначилися й виявилися за даного розвитку науки, техніки і виробн. і могли б бути задоволені, якби були створені для цього матеріальні умови, та дійсні (необхідні) — ті, що можуть бути реалізовані за досягнутого рівня розвитку виробн. і продуктивних сил. В системі П. е. виділяють виробничі, суспільні й особисті. У розвитку здібностей людини велику роль відіграють потреби фізичні, інтелектуальні й соціальні.

Для нормальної життєдіяльності необхідно задоволення потреб ел ементарних (фізичних) — комплекс об'єктивних умов для існування, та потреб соціальних, пов'язаних з процесом соціалізації людини, що забезпечують умови її життєдіяльності як члена суспільства. П. е. розвиваються під діянням сусп. прогресу і розвитку самої людини. Вивчення П. е. за соціалізму необхідне для розробки обгрунтованих прогнозів со-ціально-екон. і наук.-тех. розвитку, а також поліпшення планування народного господарства. Задоволення П. е. здійснюється на основі використання планомірного, пропорційного розвитку народного господарства закону.

М. М. Муха.

 

Схожі за змістом слова та фрази