Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow інст-іог arrow ІНТЕРЕСИ ЕКОНОМІЧНІ
   

ІНТЕРЕСИ ЕКОНОМІЧНІ

— категорія, що виражає об'єктивно зумовлені матеріальні (економічні) потреби окремих людей, класів, суспільства. Природа і зміст І. е. визначаються способом виробництва, системою екон. відносин і законів сусп. розвитку; в них відображаються екон. становище і взаємовідносини класів і соціальних груп певного суспільства. І. е. здійснюються через свідому й активну діяльність людей, є спонукальним мотивом цієї діяльності, рушійною силою в досягненні певних екон. наслідків. Відіграючи вирішальну роль у розвитку суспільства, І. е. зумовлюють зміст і характер ін. інтересів — політ., ідеологічних, морально-етичних, які, в свою чергу, не тільки мають зворотний вплив, а й є умовою реалізації І. е. людей, класів, суспільства. В. І. Ленін підкреслював, що "основний економічний інтерес пролетаріату може бути задоволений тільки через політичну революцію, яка заміняє диктатуру буржуазії диктатурою пролетаріату" (Повне зібр. тв., т. 6, с. 44). Лише завоювавши політ. владу і взявши в свої руки осн. засоби виробництва, робітн. клас створює передумови для реалізації своїх І. е. За соціалізму вони виступають у формі особистих, колективних (групових) і загальнонар. інтересів. Корінною перевагою соціалістичного ладу перед капіталістичним є те, що сусп. власність на засоби виробн. об'єднує людей у боротьбі за досягнення заг. мети, зумовлює спільність матеріальних інтересів особи, колективу, класів, породжує загальнонар. І. е., які є основою спільності соціально-політ., нац. і культур. інтересів усього суспільства, єдності дій рад. людей, керованих КПРС. В умовах капіталізму з його приватною власністю і експлуатацією людини людиною інтереси класів не тільки не збігаються, а є прямо протилежними, що неминуче породжує антагоністичні суперечності, класову боротьбу. За соціалізму ступінь задоволення екон. потреб кожного трудівника залежить не тільки від його трудової участі, а й від результатів діяльності виробничого колективу, де він працює, від досягнень у розвитку всієї соціалістичної економіки. Саме на цій основі відбувається поєднання особистих, колективних і сусп. І. е. при провідній ролі інтересів сусп., загальнонародних. В соціалістичному суспільстві І. е. реалізуються через Рад. д-ву — виразника загальнонар. інтересів, систему загальнодерж. планування нар. г-ва, регулювання заробітної плати, організацію матеріального стимулювання, ціноутворення, оподаткування, пенсійне забезпечення, а також за рахунок суспільних фондів споживання тощо. В системі І. е. за соціалізму, при їх єдності й взаємодії, можуть виникати певні розбіжності й суперечності. Проте вони не мають антагоністичного характеру, переборюються в процесі здійснення економічної політики Комуністичної партії і Рад. д-ви, спрямованої на розробку широкого комплексу заходів щодо органічного поєднання особистих, колективних і загальнонар. інтересів, посилення ролі екон. важелів і стимулів у підвищенні економічної ефективності соціалістичного виробництва і повнішого задоволення І. е. суспільства й кожного трудящого.

Літ.: Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977: Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Брежнєв Л. І. Про основні питання економічної політики КПРС на сучасному етапі, т. 1 — 2. К., 1975; Интересы в системе экономических отношений социализма. К., 1974; Вишневенький Й. А. Економічні інтереси соціалістичного суспільства. К., 1975: Каманкин В. П. Экономические интересы развитого социалистического общества. М., 1978.

В. О. Хилъко.

 

Схожі за змістом слова та фрази