Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow михайло-між arrow МІЖРЕСПУБЛІКАНСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ
   

МІЖРЕСПУБЛІКАНСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

— сукупність господарських взаємовідносин союзних республік у єдиному народногосподарському комплексі СРСР у процесі соціалістичного відтворення. Проявляються у прямих виробничих зв'язках підприємств на основі їх спеціалізації та кооперування, у обміні пром. і с.-г. продукцією, матеріальними ресурсами, послугами тощо. Об'єктивною основою формування М. е. з. є усуспільнення вироби, та інтернаціоналізація екон. життя, особливо розвиток територіального поділу праці і комплексування сусп. праці. У М. е. з. виявляється братерське співробітництво і взаємодопомога соціалістичних націй в комуністичному буд-ві, вони мають важливе значення для дальшого зміцнення екон. єдності радянського народу як нової істор. спільності людей, дальшого зростання екон. потенціалу СРСР у цілому і кожної республіки зокрема. Розвиваються М. е. з. планово. Масштаб і спрямованість М. е. з. визначаються завданнями комуністичного буд-ва, рівнем розвитку продуктивних сил країни, особливостями структури г-ва, природного й екон. потенціалу і виробничої спеціалізації кожної республіки. М. е. з. відіграли велику роль у вирівнюванні рівнів економічного і культур розвитку союзних республік, відбудові нар. г-ва, зокрема УРСР, після громадян. війни 1918—20 та Великої Вітчизн. війни 1941—45. В економіці розвинутого соціалізму М. е. з. характеризуються якісно новими рисами. Дедалі більшого значення набувають прямі сталі виробничі зв'язки. Сформувалися чи формуються міжресп. і загальносоюзні виробничо-тер. системи: електроенерг., транспортна, газопостачання, маш.-буд. та ін. Створено міжресп. виробничо-тер. комплекси, що охоплюють суміжні території двох або кількох союзних республік (напр., вуг.-металург. Донбас на Україні та в РРФСР, зрошувальні й бавовницькі комплекси республік Серед. Азії тощо). Дальше зміцнення і вдосконалення М. е. з.— важливий резерв економії сусп. праці й піднесення екон. ефективності виробн. Осн. шляхи вдосконалення їх — раціоналізація структури респ. нар.-госп. комплексів, поліпшення розміщення продуктивних сил, спеціалізація і комплексний розвиток екон. районів, формування міжресп. виробничих комплексів, чітка взаємодія усіх видів транспорту, впровадження досягнень наук.-тех. прогресу. На М. е. з. дедалі більший вплив має розширення міжнар. екон. зв'язків СРСР, особливо розвиток соціалістичної екон. інтеграції країн — членів Ради Економічної Взаємодопомоги.

M. М. Паламарчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази