Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow економіч-електром arrow ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ
   

ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ

-об'єктивні закони розвитку суспільства, що відображають суспільні виробничі відносини людей у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ на різних ступенях розвитку людства. Вони виражають найбільш істотні, стійкі причинні зв'язки між явищами екон. життя суспільства. Е. з., як і закони природи, існують незалежно від волі й свідомості людей, мають істор. характер. Вони виникають і діють на основі певних екон. умов і зникають з ліквідацією їх. Люди можуть пізнавати і використовувати Е. з. в інтересах суспільства в процесі своєї виробничої діяльності. На різних ступенях сусп. розвитку Е. з. діють неоднаково. Характер діяння їх зумовлюється соціально-екон. природою суспільства, способом виробництва. В системі Е. з. є загальні, характерні для всіх сусп.-екон. формацій, проте проявляють вони себе в кожній з них своєрідно, своєю основою мають заг. умови всякого виробн. (напр., відповідності виробничих відносин характерові й рівню продуктивних сил закон); специфічні, що діють лише в певній сусп.-екон. формації, виражають об'єктивні взаємозалежності в явищах і процесах екон. життя даної формації або відповідного періоду її розвитку. Так, капіталістичному суспільству притаманні закони, які виражають експлуатацію (додаткової вартості закон, загальний закон капіталістичного нагромадження тощо). В соціалістичному суспільстві діють планомірного, пропорційного розвитку народного господарства закон та ін. закони, характерні кільком формаціям (вартості закон), і закони, що мають силу в одній фазі формації (розподілу по праці закон, за соціалізму, закон розподілу по потребах, за комунізму). Кожний закон має свої форми й функції, виражає якусь одну сторону суті екон. відносин. Повною ж мірою суть екон. відносин даного сусп. ладу розкриває вся сукупність Е. з., тобто система Е. з. даної формації. Визначальним серед Е. з. є осн. екон. закон формації, що відображає найбільш істотні, головні сторони і процеси розвитку даного способу виробн., об'єктивну мету виробн. і шляхи її досягнення (див. Основний економічний закон капіталізму. Основний економічний закон соціалізму). Е. з. формацій, основаних на приватній власності на засоби виробн., діють стихійно, сліпо. За соціалізму планування та свідома організація сусп. виробн. неможливі без знання Е. з. У розвинутому соціалістичному суспільстві, що характеризується величезними масштабами виробн., посиленням ролі інтенсивних факторів економічного зростання, об'єктивно виникає необхідність більш глибокого пізнання й всебічного використання Е. з. Будівництво соціалізму і комунізму базується на врахуванні й ефективному використанні заг. і специфічних законів. Наук. основою економічної політики марксистсько-ленінських партій і соціалістичних д-в є свідоме врахування й використання екон. законів.

Літ.: Маркс К. Капітал, т. і-3. К., 1954; Енгельс Ф. Анти-Дюрінг. К., 1953; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 23. Три джерела і три складові частини марксизму; т. 27. Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. К., 1977; Брежнєв Л. І. Питання управління економікою розвинутого соціалістичного суспільства. К., 1976; Система экономических законов социализма. М., 1978.

М. П. Панченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази