Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow подор-полін arrow ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНІ
   

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНІ

— в практиці соціалістичного господарювання кількісні та якісні характеристики розвитку соціалістичного відтворення. П. е. є конкретизованим виразом категорій і понять політичної економії. Напр., екон. поняттю "продукція" відповідає ряд показників, які його конкретизують і дають можливість кількісно охарактеризувати обсяг виробленої продукції: обсяг продукції в натуральному виразі, валова, товарна, реалізована продукція. Величина П. е. змінюється відповідно до зміни рівня досліджуваних явищ, а також залежно від методологічних особливостей побудови цих показників, зумовлених, в свою чергу, ступенем охоплення процесів, що їх вивчають. Найважливішою умовою забезпечення пізнавального значення П. е. є об'єктивність і вірогідність.

П. е. бувають натуральні й вартісні, кількісні та якісні. Натуральні П. е. обчислюють у фіз. одиницях виміру, вартісні — в грош. виразі. Кількісні П. е. характеризують абсолютні розміри, пов'язані з виміром величини сукупності об'єктів (елементів), напр., обсяг виробн., вартість основних фондів тощо. Якісні П. е. характеризують рівень розвитку процесу, якісні особливості явищ, закономірності їхнього розвитку (напр., ступінь використання суспільної праці, зростання продуктивності праці тощо). Зведені П. е., які належать до складного комплексу екон. явищ або до численних нар.-госп. процесів та об'єктів, наз. синтетичними. Взаємопов'язаність сусп. явищ та багатогранність госп. діяльності зумовлюють необхідність застосовувати для їхнього наук. аналізу та всебічної характеристики систему взаємопов'язаних П. е. Систему П. е. поділяють на такі осн. групи: показники статистики населення; показники нац. багатства; виробн. суспільного продукту; трудових ресурсів; продуктивності й оплати праці; собівартості продукції; показники обігу сусп. продукту; формування, розподілу і використання нац. доходу; показники статистики фінансів; добробуту населення, розвитку культури, науки, охорони здоров'я тощо; показники статистики органів держ. управління та громад. орг-цій. Завершенням системи П. е. є баланс народного господарства. П. е. поділяють на планові й статистичні. Система П. е. в рад. соціалістичному суспільстві відповідає системі показників держ. плану розвитку нар. г-ва. Осн. джерелом екон. інформації є бухгалтерська звітність та звітність статистична, а також дані статистичних переписів, вибіркових обстежень тощо. Див. також Техніко-економічні показники.

 

Схожі за змістом слова та фрази