Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК
   

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК

- діяльність (функція) відповідних держ. органів (насамперед органів виконавчої влади), установ, підприємств та організацій із забезпечення системи збору і реєстрації необхід. інформації (відомостей) про результати люд. діяльності, соціально-екон. явища, природні (земельні, лісові, водні ресурси, корисні копалини тощо), госп., тех., соціальні, культурні та ін. об'єкти, правові, майнові та ін. відносини юрид. і фіз. осіб. Система Д. о. дає можливість одержувати узагальнюючі, належним чином систематиз. дані про стан об'єктів Д. о., їх кількісну та якісну характеристики. Дані, одержані в результаті Д. о., використовуються для держ. планування, складання довгострок. прогнозів соціально-екон. розвитку, формування загальнонац., н.-д. та ін. державних, регіональних і галузевих програм, прийняття управлін. рішень та ін.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази