Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow О-об arrow ОБЛІК НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ
   

ОБЛІК НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ

— система організованого спостереження, кількісного вимірювання і відображення соціально-екон. процесів у всіх ланках народного господарства з метою планового керівництва соціалістичною економікою. О. н. можливий лише в соціалістичному суспільстві. Створення єдиної системи О. н. зумовлено сусп. власністю на засоби виробн. і єдиним нар.-госп. планом. О. н. має своєчасно забезпечувати органи управління на всіх рівнях науково обгрунтованими і достовірними даними, що об'єктивно характеризують хід виконання держ. планів, завдань і зобов'язань, ефективність сусп. виробн. і науково-технічного прогресу, темпи і пропорції в розвитку галузей нар. г-ва тощо. "Облік і контроль — ось головне, що потрібне для „налагодження", для правильного функціонування першої фази комуністичного суспільства" (Ленін В. І. Повне зібр. творів, т. 33, с. 96). Єдина система О. н. включає облік оперативно-технічний, бухгалтерський облік і статистику. Відображаючи різні сторони процесу розширеного соціалістичного відтворення, окремі види обліку взаємно розвивають і доповнюють один одного. Взаємозв'язок між різними видами соціалістичного обліку забезпечують, застосовуючи єдину первинну документацію. Так, бухгалтерський і статистичний облік узагальнюють та науково обробляють дані оперативно-тех. обліку. Статистика часто використовує відомості, одержані бухгалтерським обліком і навпаки. В соціалістичному обліку статистика виконує організуючу роль. Вона забезпечує планомірне збирання й групування облікових даних, їхні єдність і порівнянність. В СРСР застосовують єдині для всіх галузей нар. г-ва принципи обліку валової і товарної продукції, капітальних вкладень, основних і оборотних засобів, собівартості продукції, товарообороту тощо, а також єдині форми звітності та інструкції щодо заповнення їх. Єдність обліку і статистики значною мірою посилюється внаслідок широкого застосування в економіці ЕОМ, створення автоматизованих банків даних, встановлення взаємодії між автоматизованими системами управління підприємств (АСУП), галузевими автоматизованими системами управління (АСУ), автоматизованою системою державної статистики (АСДС) і автоматизованою системою планових розрахунків (АСПР). За Конституцією СРСР організація єдиної системи О. н. в Рад. Союзі перебуває у віданні найвищих органів держ. влади та органів держ. управління. Нар.-госп. обліком керує Центр, статистичне управління СРСР, яке разом з Держпланом СРСР, М-вом фінансів СРСР, Держбанком СРСР та ін. м-вами й відомствами розробляє єдину наукову методологію обліку.

Літ. див. до ст. Бухгалтерський облік, Статистика.

Т. І. Таланова.

 

Схожі за змістом слова та фрази