Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК
   

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

- особливий облік військовозобов 'язаних та призовників з метою планомірного комплектування ЗС та ін. військ, формувань, створених відповідно до законодавства д-ви. В Україні він є загаль-нодерж. системою обліку та аналізу ресурсів д-ви, придатних до військової служби, забезпечується органами М-ва оборони, М-ва внутр. справ, місц. органами влади. В. о. усіх військовозобов'язаних і призовників проводиться за місцем їх проживання відповідно до ст. 33—38 Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» (1992) і поділяється на загальний, спеціальний, персонально-якісний та персонально-первинний облік. На загальному В. о. перебувають призовники, а також військовозобов'язані, які не заброньовані підприємствами, установами та організаціями в період мобілізації та воєнного часу, на спеціальному — військовозобов'язані, які у встановленому порядку бронюються за підприємствами, установами та організаціями на той самий період. Персонально-якісний облік незаброньованих військовозобов'язаних покладається на районні (міські) військкомати. Персонально-якісний облік військовозобов'язаних і призовників у сільс. місцевості, селишах та містах, де немає військкоматів, покладається на місц. органи влади та самоврядування. Облік військовозобов'язаних і призовників, які працюють або навчаються, покладається на підприємства, установи, організації та навч. заклади незалежно від підпорядкування і форм власності, а їх керівники (власники) відповідають за стан цієї роботи. Для оформлення на В. о. усі військовослужбовці та особи, які служили за призовом і звільнені в запас, після повернення до місця проживання зобов'язані у 3-денний строк прибути до районних (міських) військкоматів. У разі зміни місця проживання на строк понад 1,5 місяця, перебування у служб, відрядженні, на навчанні, у відпустці або на лікуванні більше 3 місяців військовозобов'язані та призовники повинні знятися з В. о. за місцем проживання, а після прибуття на нове пост, або тимчас. місце проживання стати там на облік. Керівники, інші посад, особи держ. органів, підприємств, установ і організацій та гр-ни, винні в порушенні порядку В. о., несуть установлену ЗаКОНОМ Відповідальність. Є. Я. Кравець.

 

Схожі за змістом слова та фрази