Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК
   

ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК

- різновид обліку, система поточ. спостереження і операт. реєстрації відповід. госп. та ін. операцій або подій безпосередньо на місці й в момент їх здійснення чи виникнення. Широко використовується насамперед у процесі в-ва, транспортування і реалізації продукції (товарів), будівництва, здійснення фін. і банк, операцій, а також у відповідних секторах невироб. сфери (правоохор. діяльність, у разі виникнення надзв. ситуацій тощо). Порівняно з ін. видами обліку (аналітичним бухгалтерським, статистичним) О. о. є швидким і більш детальним, має високий ступінь достовірності первин, інформації.

У сфері в-ва О. о. відіграє роль важливого інструмента операт. планування та управління. Надає можливість одержувати кожного певного моменту відповідну інформацію про стан і результати роботи підприємства та його структур, підрозділів (цехи, дільниці тощо), а також здійснювати контроль за ходом вироб. процесів і виконанням планових завдань, своєчасно виявляти наявні недоліки і вживати термінових заходів до їх усунення. На основі О. о. здійснюються щоден. (щозмінний) поточ. облік і контроль за виконанням плану в-ва та реалізації продукції, норм виробітку, надходженням і витрачанням матеріальних ресурсів, використанням обладнання, виконанням графіків тех. обслуговування і ремонту тощо.

У вироб., фін. та екон. практиці нормативно передбачені особливості О. о. щодо окр. галузей і сфер діяльності. Напр., у банк, установах О. о. — це позасистем. облік розрахункових, кред. операцій та окр. показників, які не відображаються у бухгалтерському обліку або відображаються в ін. розрізі. Ведеться для забезпечення контролю за зберіганням і правильним використанням грош. коштів, цінностей, док-тів, одержанням окр. звітних показників. Особливості О. о. існують також у діяльності органів внутр. справ, М-ва з надзв. ситуацій України та ін. Прав, забезпечення О. о. здійснюється на основі відповід. нормат.-прав. актів КМ України, М-ва фінансів України, М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України, Держ. к-ту статистики України, НБУ, ін. міністерств і відомств України, а також локальних нормат. док-тів підприємств, організацій і установ.

Див. також Поточна звітність.

Літ.: Сопко В. В. Бух. облік. К., 2000; Економіка підприємства. К., 2001.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази