Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБЛІК
   

ОБЛІК

— належним чином організована система збору, нагромадження, обробки, групування, узагальнення і реєстрації (фіксації) не-обхід. інформації або її сукупних даних, що відображають кількісну чи якісну характеристику подій, явищ, фактів, процесів, об'єктів тощо. Є важливою складовою соціального (в т. ч. державного) регулювання сусп. відносин та управління процесами (насамперед економічними) й відповід. об'єктами. Відіграє значну роль при прийнятті правових, екон., управлін. та ін. рішень повноваж. органами або компет. особами. Залежно від способів, обсягів, об'єктів та ін. критеріїв розрізняють О.: аналітичний, статистичний, бухгалтерський, фінансовий, бюджетний, господарський, оперативний, табельний, первинний та ін., що широко застосовуються в екон., фін., юрид., управлінській практиці (див. Бухгалтерський облік, Оперативний облік тощо). Законодавством України передбачено також О. окремих об'єктів, предметів, подій, фактів: земель, населення, трансп. засобів, зброї, зовнішньо-екон. договорів, нормат.-прав. актів, підприємств та організацій, об'єднань гр-н і благод. орг-цій, страховиків, безробітних, платників податків, військовозобов'язаних, нерезидентів, роб. часу, квартирний О. та ін. Крім того, існує О. правопорушень, нещасних випадків, профес. захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях, у ЗС, прикордонних військах, системі МВС України, нещасних випадків невироб. характеру та ін. Система, порядок, умови і форми О. визначаються відповід. нормами адм., фін., труд., госп. та ін. галузей зак-ва України (див. Закони України «Про державну статистику» 1992; «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» 1999; Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затв. КМ України 23.ХІІ 1993, та ін.).

Літ.: Сопко В. В. Бухгалтерський облік. К., 2000; Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України. К., 2001.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази