Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД
   

ДЕРЖАВНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД

(Держіннофонд) — центр, орган викон. влади в Україні, який разом з Держ. к-том України з питань науки та інтелект, власності, ін. відповідними центр, органами викон. влади здійснює реалізацію держ. політики в інновац. сфері. Утв. відповідно до Закону України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» (1992). Діяльність Д. і. ф. спрямовується і координується КМ України через М-во освіти України. Діє на підставі Положення про Державний інноваційний фонд, затв. КМ України 2.III 1998. Д. і. ф. має регіон, відділення в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також держ. підприємства, інновац. структури і центри. Осн. завданням Д. і. ф. є забезпечення реалізації держ. політики у сфері інновац. діяльності шляхом здійснення фін., інвестиц. та матеріально-тех. підтримки заходів, спрямованих на впровадження н.-т. розробок і нових технологій у в-во, освоєння випуску нових видів продукції. Відповідно до цього на Д. і. ф. покладено організацію формування та проведення держ. н.-т. експертизи ін-новац. проектів, їх фінансування через регіональні відділення та ін. структури Фонду, надання позики і лізингу виконавцям цих проектів, здійснення функцій розпорядника інновац. коштів, контроль за їх використанням тощо.

Кошти Д. і. ф. формуються за рахунок встановлених зак-вом зборів до цього фонду, цільових бюдж. асигнувань, добров. внесків юрид. і фіз. осіб та ін. Ці кошти зберігаються на окр. рахунках у банк, установах, уповноважених КМ України та Нац. банком України здійснювати касове обслуговування Держ. бюджету; використовуються лише за призначенням і вилученню не підлягають. Фонд очолює голова, який призначається та звільняється з посади Урядом України. У структурі Д. і. ф. діють н.-т. рада, ін. дорадчі та консультат. органи.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази