Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФОНД
   

ФОНД

(франц. fond - дно, основа, суть, від лат. fundus — дно, основа, земля, головний елемент) — 1) Сукупність певних природ, запасів або ресурсів, матеріальних і грош. нагромаджень капіталу (напр., Ф. нагромадження, Ф. заміщення, земельний Ф., держ. резервний насіннєвий Ф. та ін.).

2) Кошти або інші матеріальні цінності, що нагромаджуються з певною метою (соціальне страхування, пенс, забезпечення, відтворення основних засобів, сприяння зайнятості населення тощо) і використання за цільовим призначенням у порядку, встановленому зак-вом (напр., Ф. оплати праці, Ф. матеріального заохочення, Ф. зайнятості, амортизаційний Ф., статутний фонд та ін.). Залежно від форми власності, сфер, джерел і способів утворення розрізняють Ф.: державні й недержавні; загальнонаціональні й місцеві; бюджетні й позабюджетні; виробничі й невиробничі; загальні й спеціальні, обов'язкові, добровільні, благодійні тощо.

3) Некомерц. (неприбуткова) організація чи установа з правами юрид. особи, що утворюється у встановленому законом порядку для обслуговування відповідного Ф., сприяння і підтримки певних видів діяльності або окр. соціальних груп (напр., страхові фонди, Ф. підтримки малого і серед, бізнесу, наукові Ф., інноваційні Ф., інвестиційні Ф., художні Ф. та ін.). Може функціонувати як спеціаліз. держ. установа (Пенсійний фонд України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд державного майна України та ін.) або на громад, засадах. Порядок та умови створення, діяльності й ліквідації Ф., управління ним, збору (залучення) та розпоряджання грош. і матеріальними коштами визначаються окр. зак-вом України про соціальний захист і пенс, забезпечення, управління держ. майном, приватизацію, банк., наук., інноваційну та інвестиційну діяльність, підприємництво, благодійництво тощо, а також установчими док-тами відповідного Ф. Крім того, існують міжнародні Ф., утворені з метою надання фін. і тех. допомоги, сприяння зміцненню демократії, розвитку ринк. економіки, реалізації окремих н.-д., осв., культурних програм та проектів тощо, які функціонують у формі міжнар. міжурядових або неурядових і приват, організацій (напр., Фонд «Євразія», Ф. «Ноу-хау», Ф. Сороса, Ф. Конрада Аденауера та ін.).

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази