Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Є arrow ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВОДНИЙ ФОНД
   

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВОДНИЙ ФОНД

- води (водні об'єкти) в межах території СРСР. Згідно зі ст. 4 Основ водного законодавства Союзу PCP і союзних республік (в УРСР - ст. 4 Водного кодексу УРСР) до складу Є. д. в. ф. входять: ріки, озера, водоймища, інші поверхневі водойми і водні джерела, а також води каналів і ставів; підземні води і льодовики: внутрішні моря та ін. внутр. морські води СРСР; територіальні води СРСР. Усі води в СРСР - у виключній власності Рад. д-ви. Це право виникло в результаті націоналізації землі та її природних багатств - надр, вод і лісів за Декретом про землю 1917. Його закріплено в Конституції СРСР (зокрема в ст. 11 Конституції СРСР 1977) та конституціях союзних республік (ст. 11 Конституції УРСР). Рад. д-ві, як єдиному власникові вод, належать усі осн. права по розпорядженню й управлінню ними. Зокрема, Союз PCP розпоряджається Є. д. в. ф. країни в межах, необхідних для здійснення його повноважень відповідно до Конституції СРСР. Поза цими межами розпорядження Є. д. в. ф. здійснюють союзні республіки на їхній території. Вода, відокремлена з водних об'єктів для потреб водокористувачів (у водопровідну мережу, резервуари тощо), а також вода, що перебуває в грунті, рослинах тощо, до складу Є. д. в. ф. не входить і користування нею регулюється нормами ін. галузей права, зокрема цивільного. Водні об'єкти можна надавати тільки в користування (див. Водокористування). Держ. управління в галузі використання й охорони вод та контроль за ними здійснюють Ради Міністрів СРСР та союзних республік, місц. Ради народних депутатів та спец. уповноважені органи (в УРСР - Міністерство меліорації і водного г-ва).

Все це забезпечує можливість раціонально використовувати водні об'єкти в інтересах соціалістичного суспільства. Кількісна й якісна характеристика Є. д. в. ф. визначається порядком ведення держ. обліку вод. Природні водні об'єкти беруться на облік з моменту відкриття їх, а штучно створені - з часу прийняття їх в експлуатацію держ. приймальною комісією. Водні об'єкти виключаються зі складу Є. д. в. ф. з моменту повного припинення їхнього існування; водні об'єкти, що припиняють своє існування на певний час, з обліку не знімаються.

Літ.: Водний кодекс Української PCP. К., 1973.

А. І. Пшеничний.

 

Схожі за змістом слова та фрази