Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Є arrow ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД
   

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД

- усі землі в межах Союзу PCP незалежно від їхнього господарського призначення й використання. Згідно з Конституцією СРСР (ст. 11) і конституціями союзних республік (в УРСР - ст. 11 Конституції УРСР) земля становить виключну власність д-ви, спільне надбання всього рад. народу. Складовою частиною Є. д. з. ф. є землі УРСР, площа яких дорівнює 60,4 млн. га, тобто 2,7% всієї тер. країни. Наявність Є. д. з. ф. є основою економічної системи СРСР і правовідносин по землекористуванню. Земля, що входить до Є. д. з. ф., надається держ., кооп. і громадським підприємствам, орг-ціям і установам, а також громадянам СРСР тільки в користування. Воно може бути безстроковим (постійним) або тимчасовим, але завжди безплатним. Організація раціонального використання землі й визначення цільового призначення кожної зем. ділянки здійснюються двою в плановому порядку. За Основами земельного законодавства Союзу PCP і союзних республік, зем. кодексами союзних республік (див., зокрема, Земельний кодекс УРСР) відповідно до цільового призначення землі Є. д. з. ф. поділяються на такі категорії: землі с.-г. призначення, що надаються в користування держ. і громад. підприємствам, орг-ціям, установам і громадянам для с.-г. потреб; землі населених пунктів (міст, селищ міського типу і сільс. населених пунктів), які передаються в користування відповідних Рад народних депутатів для виробничих, комунальних, побутових та ін. цілей, пов'язаних з розміщенням і обслуговуванням населення; землі пром-сті, транспорту, курортів, заповідників та ін. спец. землі несільськогосп. призначення; землі держ. лісового фонду, землі, вкриті лісами або призначені для потреб лісового г-ва; землі єдиного державного водного фонду; землі держ. запасу, тобто всі землі, які не надані землекористувачам і можуть бути відведені й використані для будь-яких цілей. По всіх категоріях земель надано в користування колгоспникам, робітникам і службовцям під присадибні ділянки, службові наділи, колективні сади і городи 2575,4 тис. га, в т. ч. 2466,3 тис. га с.-г. угідь. Кожна з перелічених категорій земель Є. д. з. ф. має свій правовий режим, який забезпечує цільове й раціональне використання її. Питома вага земель с.-г. призначення в зем. фонді УРСР становить 70,8%, у т. ч. орні землі- 57%. Законом закріплено переважне надання цих земель для потреб с. г. (ст. 17 ЗК УРСР), що зумовлює високий рівень с.-г. освоєння їх. Віднесення земель Є. д. з. ф. до відповідних категорій, а також переведення їх з однієї категорії до іншої при зміні цільового призначення є компетенцією держ. органів, які ведуть зем. облік і затверджують проекти землеустрою.

Літ.: Земельний кодекс Української PCP. К., 1970.

В. П. Цемко.

Єдиний державний земельний фонд

 

Схожі за змістом слова та фрази