Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow поліо-поляк arrow ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
   

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

— установи, організації, так чи інакше пов'язані зі здійсненням політ, влади (держава, партії політичні, церква, громадські організації та ін.), а також норми і політ. традиції, що об'єднують зазначені установи й організації в систему і забезпечують її функціонування. П. с. с. виражає й забезпечує політ. життя даної країни. Політ. характеру система суспільства набуває з виникненням класів суспільних і появою д-ви. Політ. система експлуататорського суспільства відображає його класово антагоністичний характер. У бурж. суспільстві вона включає: а) механізм диктатури буржуазії, який у сучас. капіталістичному суспільстві відіграє домінуючу роль і охоплює д-ву, бурж. і реформістські партії, підприємницькі спілки, церк. установи, реакційні профспілки та ін. орг-ції, що служать здійсненню насильства пануючого класу над експлуатованою більшістю; б) орг-ції пригноблених класів, насамперед комуністичні і робітн. партії, що виступають як знаряддя класового опору, політ. боротьби за демократичні права і свободи трудящих, за соціальний прогрес. Центр. місце в механізмі диктатури буржуазії займає бурж. д-ва, якій належить монополія політ. влади в суспільстві. Апарат держ. влади тісно взаємодіє з ін. ланками механізму диктатури буржуазії, насамперед з осн. бурж. та право соціалістичними партіями, церквою та реліг. об'єднаннями, які є важливим знаряддям ідеологічного впливу на маси. В умовах державно-монополістичного капіталізму посилюється взаємодія держ. апарату з нац. асоціаціями промисловців, підприємницькими спілками та ін. про монополістичними орг-ція-ми (т. з. "групами тиску"). Монополістичний капітал усіма засобами прагне обмежити роль робітн. та ін. прогресивних орг-цій у П. с. с, звести до мінімуму їхній вплив на політ. життя. Перемога соціалістичної революції веде до створення принципово нового типу П. с. с, яка характеризується глибокою внутр. єдністю, що базується на спільності екон. основи — соціалістичній власності, ідейної основи — марксизму-ленінізму, гол. завдань, що стоять перед усіма ланками політ. системи соціалістичного суспільства,— побудови комунізму, на єдності політ. керівництва комуністичних і робітн. партій. Див. також Політична система радянського суспільства.

М І. Козюбра.

 

Схожі за змістом слова та фрази