Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow масн-мач arrow МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА ТЕОРІЯ
   

МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА ТЕОРІЯ

— бурж. суб'єктивно-ідеалістична соціологічна доктрина щодо структури й динаміки розвитку сучасного суспільства. В поняття "масове суспільство" бурж. соціологи включають поділ суспільства на еліти і "масу". Серед численних варіантів "М. с. т." виділяють "аристократичний" і "ліберально-демократичний". Представники першого напряму (X. Ортега-і-Гассет, Г. Г. Лебон) вбачали гол. загрозу сучасній цивілізації в дедалі зростаючій революц. активності мас. Єдиною силою, що протистоїть "масі", вони вважали еліту, "вождів". Представники "ліберально-демократичного" напряму (Е. Фромм, Ч. Р. Міллс та ін.) небезпеку вбачали у наступі монополістичного капіталу, в зростанні впливу й могутності правлячих кіл, посиленні безправ'я мас, соціальній "атомізації" та відчуженні особи, водночас вони заперечували існування соціальних сил, здатних протистояти цьому. В 60— 70-х рр. 20 ст. ряд бурж. ідеологів (Г. Шельський, Е. Шілз, Т. Парсонс, Д. Белл та ін.) робить спроби інтерпретувати поняття "масове суспільство" в позитивному плані, намагаючись довести, що таке суспільство утворює необмежені можливості для розвитку людини й нівелює класові відмінності. При всій різноманітності тлумачення "М. с. т." бурж. ідеологами їх об'єднує суб'єктивно-ідеалістичний погляд на роль нар. мас в історії, страх перед їхньою творчою, революц. активністю, ісгор. песимізм і скептицизм, усвідомлення кризи сучас. капіталістичного суспільства, прагнення "вилікувати" капіталізм, не виходячи за його межі, заперечення принципово якісної відмінності між капіталістичною і соціалістичною системами, ворожість до марксизму-ленінізму та реального соціалізму.

Л. К. Куличенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази