Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow іон-іщ arrow ІСТОРИЧНІ ЖУРНАЛИ
   

ІСТОРИЧНІ ЖУРНАЛИ

— спеціалізовані періодичні видання з питань історії. Перші І. ж. в Росії з'явилися в кін. 18 ст. Поряд з виданнями історичних товариств і ун-тів у 19 — на поч. 20 ст. видавалися І. ж.: "Русский архив" (1863—1917), "Русская старина" (1870—1918), "Исторический вестник" (1880—1917), "Былое" (1906—07, 1917—26). На Україні виходив журн. бурж.-ліберального напряму "Киевская старина" (1882—1907), матеріали з укр. історії публікувалися також у журн. "Основа" (1861—62, Петербург). Після Великої Жовтн. соціалістич. революції з'явилися нові І. ж., які відображали з позицій марксизму-ленінізму якісно нові зміни в істор. науці: "Пролетарская революция" (1921—41), "Красный архив" (1922—41), "Историк-марксист" (1926—41), "Борьба классов" (1931—36), реорганізований 1937 на "Исторический журнал". 3 1945 замість нього виходить журн. "Вопросы истории". 3 1957 почали видавати I. ж.: "Вопросы истории КПСС", "История СССР", "Новая и новейшая история", а також "Военно-исторический журнал" (з 1959), ряд спеціалізованих журналів — "Советская археология" (з 1957), "Советская этнография" (з 1931), "Советское славяноведение" (з 1965), "Советские архивы" (з 1966), "Вестник древней истории" (з 1937) та ін. Періодичні видання з питань історії видають також установи АН СРСР і АН союзних республік, ун-ти. В УРСР після Великої Жовтн. соціалістич. революції виходили журн.: "Літопис революції" (1922—33), "Архівна справа" (1926—31) з додатком "Червоний архів", "Східний світ" (1927—31) і "Архів Радянської України" (1932—33). З 1947 видається журн. "Архіви України", з 1957 —"Український історичний журнал". В республіці виходять міжвідомчі наук. збірники: "Наукові праці з історії КПРС", "Питання історії народів СРСР", "Питання нової та новітньої історії", "Проблеми слов'янознавства", істор. серії періодичних видань: "Вісник Київського університету", "Вісник Львівського університету" та ін. Серед І. ж. країн соціалістичної співдружності, найвідоміші: в Польщі — "Пшегльонд гісторичний" ("Історичний огляд"), в Болгарії— "Исторически прегляд" ("Історичний огляд"), у Чехословаччині —"Ческословенски часопіс гісторіцки" ("Чехословацький історичний журнал"), в Угорщині — "Тертенелмі семле" ("Історичний огляд"), у НДР—"Цайтшріфт фюр Гешіхтевіссеншафт" ("Історичний журнал" ) та ін.

П. M. Калениченко. В. О. Нерод.

 

Схожі за змістом слова та фрази