Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дон-дред arrow ДОПОМІЖНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
   

ДОПОМІЖНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

- спеціальні галузі наукового знання, що досліджують різні групи істор. джерел для встановлення їхнього походження, особливостей змісту, а також матеріально-тех. засобів виготовлення й відтворення. Найпоширенішою з Д. і. д. є джерелознавство, яке використовує дані й ін. допоміж. дисциплін - палеографії, нумізматики, дипломатики, папірології, епіграфіки, генеалогії, геральдики, сфрагістики, хронології, метрології історичної, історичної географії, топоніміки, філігранології, археографії й архівознавства. Дворянська й бурж.-істор. наука зводила роль Д. і. д. лише до техніки вивчення окремих видів джерел, ігноруючи методи класового аналізу їх як певного сусп. явища. Рад. історики розробляють питання Д. і. д. на основі матеріалістичної діалектики й конкретних методик, що дає змогу встановити класово-політ. спрямованість джерел різних видів. На Україні питання Д. і. д. досліджують на кафедрі архівознавства й спец. істор. дисциплін Київ. ун-ту (виходить окрема серія "Вісника" ун-ту під назвою "Археологія і архівознавство"), в Ін-ті історії АНУРСР, архівах УРСР. Питання Д. і. д. висвітлюються, зокрема, в "Українському історичному журналі", в журн. "Архіви України", неперіодичному зб. "Історичні джерела та їх використання".

Літ.: Введенський А. О., Дядиченко В. А., Стрельський В. І. Допоміжні історичні дисципліни. К., 1963; Черепний Л. В. К вопросу о методологии и методике источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин.

В кн.: Источниковедение отечественной истории, в. 1. М., 1973; Стрельский В. И. Теория и методика источниковедения истории СССР. К., ,1976.

В. І. Стрельський.

 

Схожі за змістом слова та фрази