Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow термо-тик arrow ТЕХНІЧНІ ЖУРНАЛИ
   

ТЕХНІЧНІ ЖУРНАЛИ

на Україні — спеціалізовані періодичні видання технічного профілю. Поява на Україні видань такого типу пов'язана з діяльністю Російського тех. т-ва — РТТ (засн. 1866 у Петербурзі), його відділень у Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві та Катеринославі. Перший журнал "Записки Киевского отделения РТО по свеклосахарной промышленности" (1871—1916) було засновано за ініціативою П. П. Алексєєва та М. А. Бунге. Багатогалузеві видання "Записки Харьковского отделения РТО" (1881—1908), "Записки Одесского отделения РТО" (1885—1916), "Записки Николаевского отделения РТО" (1904—1905, 1914, 1916), галузеві видання "Записки Киевского отделения РТО по свеклосахарной промышленности" і "Записки Екатеринославского отделения РТО" (1902—1916), а також журнали "Технический листок" (1878—1881) та "Инженер" (1882—1916), шо їх видавало Київ. відділення РТТ, висвітлювали наук. і тех. проблеми, які стосувались усіх галузей пром-сті України. Одними з перших галузевих журналів, що поряд з теоретичними статтями публікували матеріали виробничого характеру, були "Южно-русский горный листок" (1880—1887; 1888—1909 — "Горнозаводской листок"; 1910—1916 — "Горнозаводское дело"), "Новости техники и промышленности" (1908 — 1913; 1914—1916 — "Южный инженер"). Питання буд. справи висвітлював "Листок инженерного кружка" (1901—1912), проблеми залізнич. буд-ва — "Вестник юго-западных железных дорог" (1903— 1916), "Вестник Екатерининской железной дороги" (1907—1916) та ін. Значно більшого розвитку набуло видання тех. журналів після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції. У роки перших п'ятирічок було організовано систему видань Укр. науково-тех. товариства, центральною ланкою якої був багатогалузевий журнал "Науково-технічний вісник" (1926 —1936), з якого згодом виділились журнали "Проблеми теплотехніки" (1927—1931), "Сільськогосподарська машина" (1928—1938), "Українські силікати" (1929— 1932), "Будівництво" (1929—1935; 1936—1937 — "Індустріальне будівництво"), "Харчова та сільськогосподарська промисловість" (1930—1934). В цих журналах публікувались статті Є. О. Патона, О. О. Потебні, С. В. Серенсена, О. О. Скоморохова та ін. вчених. Друкувались журнали "Автогенный работник" (1932—1937), "Инженерный работник" (1924—1932), "Научные записки по сахарной промышленности" (1924—1941), "Теория и практика металлургии" (1929—1940), "Энергетика" (1930— 1937), "Новый горняк" (1929— 1941), "Сталь" (1931—1940), "Кокс и химия" (1931—1941), "Химическое машиностроение" (1932— 1938). Видавались популярні журнали "Техніка масам"(1929—1937), "Рабочий металлург" (1931 —1935) і "Радіо" (1930—1941). З кінця 40-х рр. і в наступні роки почався вихід у світ видань АН УРСР. Серед них — "Автоматическая сварка", "Автоматика", "Кибернетика", "Металлофизика", "Порошковая металлургия", "Прикладная механика", "Проблемы прочности", "Промышленная теплотехника", "Сверхтвёрдые материалы", "Техническая электродинамика", "Управляющие системы и машины", "Физико-химическая механика материалов", "Химия и технология воды". Відомчими є "Промышленное строительство и инженерные сооружения", "Строительство и архитектура", "Строительные материалы и конструкции", "Уголь Украины". Популярний тех. журнал — "Сільське будівництво. Річний тираж тех. журналів в УРСР становить (1981) 1228 тис. екземплярів.

Літ.: Меженко Ю. А. Русская техническая периодика 1800 — 1916 гг. Библиографический указатель. М.—Л., 1955; Періодичні видання УРСР. 1918 — 1950. Журнали. Бібліографічний довідник. X., 1956; Періодичні видання УРСР. 1951-1960. Журнали.

Бібліографічний довідник. X., 1964; Черняк А. Я. История техннческой книги, ч. 1 — 2. М., 1969-73; Печать СССР в 1981 голу. Статистический сборник. М., 1982.

О. Б. Платонова.

 

Схожі за змістом слова та фрази