Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА ДУМА УКРАЇНИ
   

ДЕРЖАВНА ДУМА УКРАЇНИ

- держ. орган. Ств. указом Президента України від 25.11 1992 з метою вироблення осн. напрямів та принципів діяльності органів виконавчої влади. Заснування Д. д. У. було спробою модернізувати виконавчу владу. Думі відводилася роль органу, який мав допомагати главі д-ви і викон. владі у здійсненні внутр. і зовн. політики. На Д. д. У. покладалися, зокрема, такі функції і повноваження: розробка та обгрунтування цілісної держ. соціально-екон., гуманіт., н.-т. та правової політики за умов розвитку ринк, відносин і побудови дем. правової д-ви; створення механізмів реалізації стратегії розвитку відповід. сфер сусп. і держ. життя та підготовка проектів програм для розгляду і затвердження Президентом України, аналіз процесу їх здійснення; визначення осн. напрямів внутр. і зовнішньо-екон. політики України, розробка пропозицій щодо розвитку ресурсного, екон., науково-технічного та оборонного потенціалу країни тощо.

Головою Д. д. У. був Президент України, його заступником — Прем'єр-міністр України. У структурі Думи працювало 4 колегії (з питань екон., н.-т., гуманіт. та правової політики), очолювані держ. радниками України. Всього Д. д. У. складалася з 62 осіб — провідних фахівців різних галузей науки і практики. У засіданнях Думи та її колегій з правом дорадчого голосу брали участь міністри, а також запрошувалися представники заінтересованих відомств, експерти, консультанти тощо. У своїй діяльності Д. д. У. керувалася Конституцією та ін. законами України, указами і розпорядженнями Президента України, положенням про неї. Діяльність Думи виявилася неефективною, а тому указом Президента України від 27.X 1992 її було ліквідовано.

Літ.: Голубець М. Держ. дума і «духовна орда». «Голос України», 1992, 22 липня; Касьянов В. Про роботу Колегії з питань правової політики Держ. думи України. В кн.: Правова політика в Українській соборній суверенній д-ві. Доповіді і тези повідомлень наук, конференції. Львів. 26-27 жовтня 1992 p. К., 1994.

В. М. Кампо.

 

Схожі за змістом слова та фрази