Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   

ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

— служба, яка включає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр, держ. підприємства, установи та організації, що організовують і проводять геологічне вивчення надр, забезпечують реалізацію держ. політики у галузі користування надрами, здійснюють планомірне проведення регіональних геологічних досліджень, пошуків та розвідки необхідних і стратегічно важливих корисних копалин, нагромадження та зберігання геологічної інформації про надра, встановлення кондицій на мінеральну сировину для підраховування запасів корисних копалин у надрах, проведення наук, досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр, координують і здійснюють геологічний контроль за роботою ін. суб'єктів геологічної діяльності.

Діяльність Д. г. с. У. регулюється Законом України «Про державну геологічну службу України» (1999), Кодексом України про надра, ін. нормативно-правовими актами. Управління Д. г. с. У. здійснює Кабінет Міністрів України та спеціально уповноважений ним центр, орган викон. влади з геологічного вивчення і використання надр. Гол. завдання Д. г. с. У.: поліпшення та нарощування мінерально-сировинної бази д-ви як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки; геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення і картування геологічного середовища, в т. ч. небезпечних геологічних явищ; моніторинг геологічного середовища і мінерально-сировинної бази; проведення фундаментальних та прикладних наук, досліджень, пов'язаних з розробленням і впровадженням у виробництво наук, і методичних основ прогнозування, пошук і розвідка родовищ корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та ін. потреби геологічного вивчення надр; створення єдиної інформаційної системи користування надрами; забезпечення охорони та раціонального користування надрами під час видобування корисних копалин і використання надр у цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; сприяння підприємницькій діяльності у сфері користування надрами.

До повноважень спеціально уповноваженого центр, органу викон. влади з геологічного вивчення і використання надр на лежать: організація проведення держ. експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, які подаються користувачами надр Державному інформаційному геологічному фонду України; здійснення функцій єдиного замовника держ. контракту з приросту запасів корисних копалин та гол. розпорядника коштів держ. бюджету, спрямованих на проведення геолого-розвіду-вальних робіт; держ. реєстрація робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр; організація проведення держ. експертизи програм, планів та проектів з геологічного вивчення надр; здійснення держ. геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення надр; організація проведення держ. експертизи та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, а також ін. геологічних матеріалів; надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування ділянками надр, прийняття рішень щодо їх припинення або анулювання; контроль за дотриманням користувачами надр, незалежно від форм власності, вимог зак-ва України про надра, а також встановлених стандартів, норм і правил щодо геологічного вивчення надр тощо. Спеціально уповноважений центр, орган викон. влади з геологічного вивчення та використання надр бере участь у підготовці міжнародних договорів України, представляє інтереси д-ви у сфері геологічного вивчення та використання надр, взаємодіє з міжнародними організаціями, а також укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази