Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСОБОВА СПРАВА
   

ОСОБОВА СПРАВА

— сукупність відповід. док-тів або їх копій, що містять відомості про особу працівника та його трудову (службову) діяльність. Служить для аналізу складу кадрів, вирішення питань щодо використання і переміщення працівника на роботі (службі), присвоєння йому спец, і почес. звань, розрядів, нагородження, морального і матеріального заохочення, обчислення труд, стажу для виплати надбавок чи призначення пенсії та ін. О. с, як правило, оформляється співробітником кадр, служби на кожного працівника від часу прийому його на роботу (службу) і ведеться протягом усього періоду його перебування на підприємстві, в установі, організації. Містить особовий листок обліку кадрів з фотокарткою, автобіографію, копії док-тів про освіту, наук, ступені і вчені звання, характеристики, ін. необхідні док-ти і мат-ли. О. с. ведеться і зберігається у відділі кадрів, має статус док-та з обмеженим доступом. У разі звільнення працівника або його смерті передається до архіву відповід. установи, організації, підприємства.

Окр. відомчими нормат. актами передбачено особливості ведення О. с. на осіб офіцер, і рядового складу, які перебувають на службі в органах внутр. справ і ЗС, цив. обороні, при-корд. військах, суді і прокуратурі, податковій та мит. службах, держ. охороні тощо. Зокрема, О. с. на цих осіб, як правило, складається з п'яти частин, у яких зберігаються: 1) послужний список, висновок комісії для визначення вислуги строку служби, висновки про підтвердження окр. періодів служби; 2) мат-ли вивчення кандидата, свідоцтва про проходження початкової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, служб, атестації та характеристики, подання до присвоєння спец, або військ, звань, нагородні листи (подання про нагородження), висновки та подання з питань призначення на посади, переведення і переміщення по службі чи звільнення; 3) заява про прийом на службу, анкета, автобіографія, висновки військово-лікарської комісії, контракт, зобов'язання у зв'язку з допуском до держ. таємниці, текст присяги з власноручним підписом; 4) (окрема папка) витяги з наказів, копії рішень судів честі, висновки за мат-лами служб, перевірок, док-ти архівів про підтвердження окр. періодів проходження служби, довідки про стан здоров'я, поранення та ін. відомості, що мають значення для характеристики особи та проходження нею служби; 5) (окрема папка) мат-ли спец, перевірки та висновок про можливість і доцільність прийому на службу.

Зважаючи на особливий характер певних видів служб, діяльності, існують також ін. спец, вимоги до оформлення і ведення таких О. с. Див. також Особова картка.

Літ.: Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучас. діловий док-т. К., 1992; Універсал, довідник-практикум з ділових паперів. К., 1997; Лоза О. В. Діловодство та документування управлін. діяльності. К., 1997.

А. В. Корж, В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази