Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНАЛЬНА СПРАВА
   

КРИМІНАЛЬНА СПРАВА

- систематиз. сукупність протоколів слідчих дій, мат-лів тех. документування, реч. доказів, висновків експертів та ін. доказових мат-лів і юрид. док-тів, які мають значення для здійснення правосуддя. Орган дізнання, прокурор, слідчий чи суд виносять постанову про порушення К. с. за наявності відповідних приводу і підстави, тобто з'явлення передбаченого законом повідомлення про суспільно небезпечну подію і з'ясування у ній ознак злочину. Основу К. с. становлять крим.-процес, док-ти, складені при проведенні досудового слідства та в наст, стадіях кримінального процесу (віддання до суду, суд. розгляд, виконання вироку, касац. провадження), а також при перегляді справ у порядку нагляду та за нововиявленими обставинами. Крим.-процес, док-ти — це письм. док-ти, складені на основі крим.-процес, закону уповноваженим на це суб'єктом, у яких зафіксована інформація про хід та результати діяльності учасників крим. процесу. Процес, док-т є невід'ємним атрибутом процес, дії або рішення. Процес, форма судочинства визначає такий порядок, за якого неприпустиме здійснення будь-якого юрид. акту без складання передбаченого законом док-та, і навпаки. Цей принцип, який називають принципом документованості, відіграє суттєву роль у розвитку крим. процесу та здійсненні судочинства. Він виступає засобом, який забезпечує встановлення істини, захист прав і свобод людини, є гарантом правосуддя.

Крім крим.-процес, док-тів, до мат-лів К. с. належать фотознімки, результати відеозапису та ін. мат-ли тех. документування, окр. речові докази, бухгалтерські та ін. док-ти, акти ревізій чи аудитор, перевірок, висновки експертів, док-ти, представлені захисником чи ін. учасниками процесу та ін. мат-ли, які мають значення для судочинства.

Відповідно до вимог ст. 217, 218 Кримінально-процесуального кодексу України, після завершення досуд. слідства всі мат-ли К. с у підшитому і пронумерованому вигляді пред'являються обвинуваченому, його захисникові і потерпілому для ознайомлення. Мат-ли К. с. безпосередньо і всебічно аналізуються у процесі суд. слідства. Після закінчення суд. розгляду учасникам процесу надається право ознайомитися з протоколом суд. засідання. Закон передбачає можливість надання копій окр. док-тів заінтересованим особам.

Мат-ли К. с. виконують як доказову, так і правозастос. функцію. Вони забезпечують можливість здійснення процес, контролю, захисту учасниками процесу своїх прав і закон, інтересів, виступають необхідною умовою правосуддя. Нагляд за законністю проведення К. с. здійснює прокурор.

Літ.: Маляренко В. Т. Конст. засади крим. судочинства. К., 1999; Михеєнко М. М., Hop В. Т., Шибіко В. П. Крим, процес України. К., 1999; Тертишник В. М. Крим.-процес, право України. К., 1999.

В. М. Тертишник.

 

Схожі за змістом слова та фрази