Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАПОВІДНА СПРАВА
   

ЗАПОВІДНА СПРАВА

- система орг., наук., правових, виховних та ін. заходів, спрямованих на охорону і розвиток природно-заповідного фонду України. Орг.-правові основи ведення 3. с. визначені Законом «Про природно-заповідний фонд України» (1992) та ін. законод. актами. Конкретні заходи у цій галузі передбачені Програмою перспективного розвитку заповідної справи в Україні («Заповідники»), затв. ВР України 22.IX 1994. Осн. завданнями цієї програми є: визначення стратегії розвитку 3. с; зміцнення наук., орг., правових, фін., матеріально-тех. та ін. засад розвитку 3. с; оптимізація мережі природних і біосферних заповідників, нац. природних парків, територій та об'єктів природно-за-повід. фонду України ін. категорій; активізація наук, досліджень на базі заповід. територій, посилення ролі НАН України та М-ва охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки України у наук.-метод, забезпеченні та координації роботи заповідників і нац. природних парків, розробці наук, і орг. засад 3. с; сприяння підвищенню ролі 3. с. у екол. та патріот, вихованні гр-н і підготовці фахівців, входженню України до міжнар. системи співробітництва з питань розвитку 3. с. Програмою передбачено збільшення площі територій та об'єктів природно-заповід. фонду як у цілому в Україні, так і в окремих її регіонах, забезпечення репрезентативності природно-заповід. фонду за флористичною, ценотичною, фауністичною, геологічною, ґрунтознавчою, ландшафтною та ін. екол. ознаками. Пріоритетним має бути розвиток груп об'єктів високої категорії заповідності, насамперед багатофункціональних (нац. природних парків, біосферних заповідників), створення їх у регіонах, недостатньо представлених у природно-заповід. фонді, оптимізація меж існуючих об'єктів природно-заповід. фонду з метою поліпшення умов для збереження заповід. природних комплексів. Заплановано також розширити мережу територій та об'єктів природно-заповід. фонду, які, крім збереження генофонду, ценофонду, фауністичних, ландшафтних та ін. природних комплексів, сприяння підтриманню екол. рівноваги, передбачали б проведення екол. та краєзн. виховання, регламентованого відпочинку на природі тощо. Програмою визначено і комплекс заходів з юрид. забезпечення 3. с. Йдеться, зокрема, про: приведення актів чинного зак-ва у відповідність із Законом «Про природно-заповідний фонд України»; прийняття деяких нових законод. актів у цій галузі; вдосконалення нормат. бази діяльності природоохор. органів, у т. ч. М-вом охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки України;розробку пропозицій щодо поліпшення меха-нізму стимулювання підприємств і організацій,на землях яких створюються природно-за-повідні об'єкти; посилення юрид. відпові-дальності за порушення режиму заповід. територій.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази