Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВА СПРАВА
   

СУДОВА СПРАВА

— справа, що розглядається у судах загальної юрисдикції суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних у порядку, передбаченому процес, законом. С. с. класифікуються за видами судочинства — кримінальні, цивільні, господарські, адміністративні та справи про адм. правопорушення.

У крим. судочинстві С. с. розглядаються за мат-лами органів дізнання і досудового слідства або протокол, форми досуд. підготовки мат-лів. У справах про злочини, зазначені у ст. 27 КПК України, дізнання і досуд. слідство не провадяться, за винятком, коли злочин вчинено неповнолітнім чи особою, яка через свої фіз. або псих, вади не може сама здійснювати своє право на захист, а також коли це визнає за необхідне прокурор чи суд (ст. 111 КПК).

Суд розглядає подання слідчих органів щодо обрання для підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину запобіжного заходу, взяття під варту; продовження строків тримання під вартою під час досуд. слідства; проведення обшуку житла або ін. володіння особи; зняття інформації з каналів зв'язку чи накладення арешту на кореспонденцію. Суд перевіряє законніс ть і обгрунтованість постанови про відмову в порушенні справи або постанови про закриття справи, вирішує питання щодо закриття крим. справ з нереабілітуючих підстав, підстав застосування законів про амністію.

У цив. судочинстві розглядаються С. с. позовного провадження по спорах, що виникають з цив., сімейних, трудових і кооп. правовідносин, якщо хоча б однією зі сторін у спорі є гр-нин; справи, що виникають з адм.-прав, відносин; справи окр. провадження, в якому встановлюються певні обставини, наявність юрид. фактів або юрид. стану гр-н, необхідних для реалізації суб'єктив. прав.

Суд розглядає госп. справи у спорах, що виникають між юрид. особами, держ. та ін. органами при укладанні, зміні, розірванні й виконанні госп. договорів та з ін. підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у зак-ві, за винятком випадків, коли вирішення таких спорів віднесено законом до відання ін. органів; справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законод. актами до їх компетенції; справи про банкрутство.

До С. с. належать також адм. справи, пов'язані з правовідносинами у сфері держ. управління та місц. самоврядування (справи адм. юрисдикції), справи у сфері військ, управління та справи про адм. правопорушення. Судові рішення, якими закінчується розгляд справи у суді, ухвалюються іменем д-ви і після набуття ними закон, сили є обов'язковими для виконання всіма органами держ. влади, органами місц. самоврядування, їх посад, особами, об'єднаннями гр-н та ін. організаціями, гр-нами та юрид. особами на всій тер. України.

Вимоги до С. с. і порядок їх ведення закріплені у процес, зак-ві України (КПК, ЦПК тощо).

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази