Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МУЗЕЙНА СПРАВА
   

МУЗЕЙНА СПРАВА

- спец, галузь культур.-осв. та наукової діяльності, яка здійснюється музеями у формі комплектування, збереження і використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури. Як зазначено в Законі України «Про музеї та музейну справу» (1995), М. с. уособлює нац. музейну політику, музеєзнавство і музейну практику.

Національна музейна політика — це сукупність основних напрямів і засад діяльності д-ви і сусп-ва в галузі М. с. Осн. напрямами нац. музейної політики є: збереження істор. пам'яток та ін. об'єктів, що становлять культурну цінність; повернення в Україну культур, цінностей народу, які знаходяться за її межами; забезпечення соціально-екон., правових і наук, умов для ефективної діяльності музеїв; сприяння формуванню сучас. інфраструктури М. с; підтримка і розвиток мережі музеїв; забезпечення підготовки та підвищення фахової кваліфікації музейних кадрів, їх правовий і соціальний захист; бюджетне фінансування (у т. ч. на пайових засадах) і пріоритетне матеріально-тех. забезпечення розробки та реалізації держ., регіон, і місц. програм розвитку М. с; забезпечення охорони музеїв; підтримка фундам. і прикладних наук, досліджень, пов'язаних з М. с; сприяння міжнар. співробітництву в галузі М. с. Музеєзнавство, або м узеологія, розробляє історію розвитку музеїв, теорію та методику музейної роботи, вивчає історію та закономірності розвитку музеїв, їх внугр. організацію, систему наук, комплектування музейних фондів, документування і зберігання колекцій, методику побудови музейних експозицій і виставок, а також форми наук.-осв. діяльності музеїв. Музеєзнавство не лише вивчає роботу музеїв, а й спрямовує її. Музеї — це культур.-осв. та н.-д. заклади, призначені для вивчення, збереження і використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення гр-н до надбань нац. і світової істор.-культур. спадщини. Осн. напрямами музейної діяльності є культур.-осв., н.-д. діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна робота з охорони пам'яток. Музеї є юрид. особами (крім тих, що створюються і діють при підприємствах, установах, організаціях, навч. закладах). За своїм профілем вони поділяються на такі види: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо. На основі ансамблів, комплексів пам'яток та окр. пам'яток природи, історії, культури і територій, що становлять особливу істор., наук, і культурну цінність, створюються істор.-культурні заповідники, музеї-заповідники, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби. Музеї можуть засновуватися на будь-яких формах власності, передбачених законами України. Засновниками музеїв виступають відповідні органи викон. влади, орган місц. самоврядування, юрид. та фіз. особи. Порядок створення істор.-культур. заповідників визначається КМ України. Держ. реєстрація музеїв, незалежно від форми власності, провадиться відповідно виконкомами сільс, міської рад, викон. органами районних рад у м. Києві. Музеї, створені у складі підприємств, установ, організацій, навч. закладів, реєстрації не підлягають. Ліквідація музеїв здійснюється за рішенням засновника, а також за рішенням суду у випадках, передбачених чинним зак-вом. Порядок дальшого використання зібрань музеїв, що ліквідуються, заснованих на держ. і комунал. формах власності, визначає засновник за погодженням з М-вом культури і мистецтв України. У разі ліквідації підприємств, установ, організацій, у складі яких діють музеї, а також у разі ліквідації музеїв, що діяли на громад, засадах, їхні музейні зібрання передаються до відповідних профільних музеїв у порядку, передбаченому Положенням про Музейний фонд України. У разі ліквідації музеїв, заснованих на приват. формі власності, переважне право на придбання музейних зібрань за ін. рівних умов належить д-ві. Держ. музею, який має музейне зібрання пам'яток загальнодерж. значення, набув міжнар. визнання і є провідним культур.-осв. та н.-д. закладом, може бути надано статус нац. музею України. Такими, зокрема, є: Нац. музей історії України, Нац. художній музей, Нац. істор.-культур. заповідник «Софія Київська» (всі — м. Київ), Шевченківський нац. заповідник (м. Канів), Нац. істор.-культур. заповідник «Херсонес Таврійський» (м. Севастополь), Нац. істор.-культур. заповідник «Давній Галич» (Ів.-Франк. обл.) та ін.

В. І. Акуленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази