Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
   

ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

— передбачене Конституцією та ін. законами безпосереднє волевиявлення гр-н України з метою формування Верховної Ради України шляхом голосування. Відповідно до Закону «Про вибори народних депутатів України» (1997) нар. депутати України обираються гр-нами на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою. Усього належить обрати 450 нар. депутатів: 225 — в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості і 225 — за списками кандидатів у депутати від політ, партій, виборчих блоків партій у багатомандатному загальнодерж. виб. окрузі на основі пропорц. представництва.

Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності та відкритості, свободи агітації, рівних можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженості до кандидатів з боку держ. влади, органів місц. самоврядування та по сад, і служб, осіб цих органів. Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повторними, а також замість депутатів, які вибули. Чергові вибори відбуваються в ост. неділю березня 4-го року повноважень парламенту. Позачергові В. н. д. У. призначаються Президентом України і проводяться в період 60 цнів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень ВР України. Депутатом може бути обраний громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг 21 року і проживає в Україні протягом 5 останніх років. Не може бути обраний депутатом гр-нин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Військовослужбовці ЗС, Нац. гвардії, Прикорд, військ, Управління держ. охорони, військ Цив. оборони, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військ, формувань, крім тих осіб, які проходять строкову військову або альтернат, (невійськову) службу, особи рядового і начальницького складу органів внутр. справ, судді і прокурори, а також держ. службовці можуть бути зареєстровані кандидатами в депутати, якщо на момент реєстрації вони подадуть до окружної виборчої комісії особисте зобов'язання про припинення виконання служб, повноважень на період виб. кампанії.

Усі особи, які обрані депутатами, звільняються з роботи чи служби та із займаних посад.

Проведення В. н. д. У. організовують виб. комісії, які утв. і діють у порядку, визначеному Законом про вибори нар. депутатів та ін. законами України. Вибори депутатів є рівними. Гр-ни України беруть участь у виборах на рівних засадах. Вибори є прямими. Депутати обираються безпосередньо виборцями. Голосування на виборах — таємне, контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі не допускається. Право висування кандидатів у депутати належить гр-нам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними як шляхом самовисування, так і через політ, партії, виб. блоки партій, а також збори гр-н і труд, колективи у порядку, визначеному законом. У багатомандатному загальнодерж. виб. окрузі кандидати від політ, партії, виб. блоку партій вважаються обраними в порядку їх черговості у списку. В списку пропускаються кандидати, обрані в одномандатних виб. округах. Кількість мандатів, отриманих політ, партіями, виб. блоками партій, є результатом виборів.

У одномандатних виб. округах обраним вважається кандидат у депутати, який одержав більшість голосів виборців, шо взяли участь у голосуванні, відносно ін. кандидатів, котрі балотувалися в даному виб. окрузі. У випадках, коли до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата у депутати, він вважається обраним, якщо кількість голосів, поданих «за» нього, перевищує кількість голосів «не підтримую жодного з кандидатів у депутати» по одномандатному виб. округу. Якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, проводиться повторне голосування по цих кандидатах. Вибори вважаються такими, що не відбулися, у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих у виб. окрузі кандидатів. Окружна виб. комісія може визнати вибори недійсними, якщо в ході їх проведення або під час підрахунку голосів мали місце порушення закону, що вплинули на результати виборів. Це рішення може бути оскаржене у тижневий строк до Центральної виборчої комісії (ЦВК). Повторні вибори проводяться у багатомандатному загальнодерж. та одномандатних виб. округах у випадках, коли вибори по відповідному виб. округу визнані недійсними або такими, що не відбулися. Рішення про проведення повтор, виборів приймає ЦВК. Вони призначаються не пізніш як через місяць від дня визнання виборів недійсними або такими, що не відбулися. Голосування проводиться на тих же виборчих дільницях і за списками виборців, що використовувалися для проведення чергових виборів.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази