Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ
   

ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ

- система орг., екон., правових та ін. заходів, спрямованих на забезпечення рац. використання зем. фонду країни, запобігання необгрунтованому вилученню земель із сільськогосп. обороту, захист зем. ресурсів від шкідливих антропоген, впливів, а також на відтворення та підвищення родючості грунтів, продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого прав, режиму земель природоохор., оздоров., рекреац. та істор.-культурного призначення. Осн. завданням О. з. є забезпечення збереження та відтворення зем. ресурсів, екол. цінності природ, і набутих якостей земель. О. з. відіграє важливу роль у забезпеченні прод. та екол. безпеки країни. Тому Конституція України проголошує землю осн. нац. багатством, що перебуває під особливою охороною д-ви, яка забезпечує О. з. шляхом здійснення ряду своїх функцій, закріплених у чинному зак-ві, зокрема шляхом: законод. регулювання зем. відносин; розробки та реалізації загальнодерж. і місц. програм щодо рац. в икористання земель, підвищення родючості грунтів, охорони зем. ресурсів у комплексі з ін. природоохор. заходами; передачі (продажу) земельних ділянок у власність та надання їх у користування, вилучення (викупу) земель для сусп. потреб; держ. реєстрації прав на землю та ін. нерухоме майно; поділу земельного фонду України на категорії земель та встановлення цільового призначення зем. ділянок; організації землеустрою; ведення держ. зем. кадастру; здійснення моніторингу грунтів; здійснення держ. контролю за використанням та О. з. Крім д-ви, важливу роль у забезпеченні О. з. відіграють власники і користувачі зем. ділянок. Закон зобов'язує їх здійснювати в процесі землекористування комплекс заходів щодо О. з.: використання їх за цільовим призначенням; додержання вимог зак-ва про охорону довкілля; підвищення родючості фунтів та збереження ін. корисних властивостей землі; своєчасне надання відповід. органам викон. влади та місц. самоврядування даних про стан і використання земель та ін. природ, ресурсів; дотримання правил добросусідства та обмежень, пов'язаних із встановленням зем. сервітутів та охоронних зон; збереження геодезичних знаків, протиероз. споруд, мережі зрошувальних і осушувальних систем та ін. Важливим напрямом держ. політики щодо О. з. після прийняття Зем. кодексу України (2001) є стандартизація і нормування у галузі використання земель. Стандартизація і нормування здійснюються шляхом прийняття нормативів і стандартів, які визначають вимоги щодо якості земель, допустимого антропоген, навантаження на грунти та окр. території, а також вимоги щодо допустимого сільськогосп. освоєння зем. фонду країни. З цією метою в Україні застосовуються нормативи: оптим. співвідношення земельних угідь; якісного стану фунтів; гранично допустимого забруднення фунтів; показники деградації земель та фунтів. Охорона зем. ресурсів здійснюється також шляхом рекультивації порушених земель, що включає комплекс орг., тех. і біотехнол. заходів, спрямованих на відновлення фунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель. Згідно з ЗК при здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару грунту, власники зем. ділянок і землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару фунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий, або на ін. зем. ділянку для підвищення її продуктивності та ін. якостей. Нарешті деградовані і малопродуктивні землі, госп. використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, підлягають консервації, що становить окр. напрями О. з. Консервація земель полягає у припиненні їх госп. використання на визначений термін та залуженні або залісненні. Здійснюється за рішеннями органів викон. влади та місц. самоврядування на підставі договорів з власниками зем. ділянок. Важливе значення у забезпеченні О. з. має юрид. відповідальність за порушення зем. зак-ва. Особи, винні в недотриманні передбачених зак-вом вимог щодо О. з., можуть бути притягнуті до адм., цивільної, а в ряді випадків і крим. відповідальності.

Літ.: Шульга М. В. Актуальные прав, проблемы зем. отношений в совр. условиях. X., 1998.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази